Wewyn Blog
Content มีกี่ประเภท?
22 September 2017
ในปัจจุบัน Content ที่เรารู้จักกันนั้นเป็นมากกว่าการเขียนบทความลงบล็อกธรรมดา ๆ แล้ว เพราะการเขียนคอนเทนต์ตอนนี้เป็นการตลาดของบริษัทเพื่อทำให้เข้าถึงเครื่องมือการค้นหาในเว็บไซต์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านคอนเทนต์ต่าง ๆ ซึ่งประเภทหรือรูปแบบของคอนเทนต์รวม ๆ แล้วมีอยู่หลากหลายรูปแบบ วันนี้เราจึงรวบรวมประเภทที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน 3 ประเภทด้วยกัน
Caption สำหรับการตลาด
29 August 2017
          สำหรับการตลาดไม่ได้เป็นเพียงการสร้างกลยุทธ์ หรือการสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วไปที่พบเห็นเท่านั้น เพราะในปัจจุบัน Caption ในรูปภาพและวิดีโอสำคัญกับการตลาด ทำให้สามารถอธิบายรายละเอียดและสามารถดึงดูดความสนใจได้เช่นกัน ซึ่งการสร้าง Caption สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
รู้จัก Google DOC
22 August 2017
Google DOC คือบริการสร้างเอกสารออนไลน์สามารถร้างแก้ไขบันทึกเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานจากหลากหลายแพล็ตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแท็บแล็ต
คู่มือ Wewyn :วิธีการการเปลี่ยนและแก้ไขปุ่ม Social
10 August 2017
คู่มือ Wewyn :วิธีการการเปลี่ยนและแก้ไขปุ่ม Social
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลี่ยนแบนเนอร์ (Banner)
10 August 2017
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลี่ยนแบนเนอร์ (Banner)
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลี่ยนข้อมูล Article
10 August 2017
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลี่ยนข้อมูล Article
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลียนและแก้ไขเมนู
10 August 2017
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลียนและแก้ไขเมนู
คู่มือ Wewyn : การเปลี่ยน Text (ตัวอักษร)
10 August 2017
คู่มือ Wewyn : การเปลี่ยน Text (ตัวอักษร)
คู่มือ Wewyn : เปลี่ยนรูปและรายละเอียดสินค้า
9 August 2017
คู่มือ Wewyn : เปลี่ยนรูปและรายละเอียดสินค้า
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลี่ยนโลโก้
9 August 2017
คู่มือ Wewyn : วิธีการเปลี่ยนโลโก้