Wewyn Manual
17.วิธีติดตั้งรหัสติดตาม Google Analytics บนเว็บไซต์
13 December 2019
      Google Analytics คือ เครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ถูกนำมาใช้ เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ และข้อมูลธุรกิจในที่เดียว ทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้เว็บสำเร็จรูป Wewyn อย่าลืมติดตั้ง Tag Manager บนเว็บไซต์ เพื่อติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
 
วิธีติดตั้ง Google Analytics ด้วย Tag Manager
 
1. เข้าไปที่ Google Analytics
2. กดสร้างบัญชี (Create Account)
 
        - ใส่ชื่อบัญชี
        - หลังจากนั้นคลิกตัวเลือกการแชร์ข้อมูลบัญชี คุณสามารถควบคุมการแชร์ข้อมูล Google Analytics ได้ด้วยตนเอง
        - คลิกถัดไป
 
3. เลือกว่าคุณต้องการวัดอะไร โดย Google Analytics จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือกด้วยกัน ได้แก่
        - เว็บไซต์ : วัดเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น อาทิเช่น วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณว่าส่วนใหญ่สนใจเรื่องใดบนเว็บคุณบ้าง ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแนวทางในการดำเนินงานต่อไปได้ เป็นต้น
        - แอปพลิเคชั่น : วัดแอปพลิเคชั่นของคุณบน iOS และ Android จะทำให้คุณเข้าใจผู้ใช้แอปพลิเคชั่น และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในแอป
        - แอปพลิเคชั่นและเว็บ : วัดผู้ใช้ทั้งแอปพลิเคชั่นและเว็บ สำหรับสำรวจการวิเคราะห์ผู้ใช้ข้ามแพลตฟอร์ม
        เมื่อเลือกจุดมุ่งหมายในการวัดแล้วให้คลิก “ถัดไป”
 
4. การสร้างพร็อพเพอร์ตี้
        - ใส่ชื่อเว็บไซต์ หลังจากนั้นนำ URL ของเว็บไซต์มาใส่ อย่าลืมเลือกด้วยว่าเป็น http:// หรือ https://
        - เลือกหมวดหมู่อุตสาหกรรม หรือประเภทธุรกิจของคุณ
        - เขตของเวลาในการรายงาน ให้เลือก “ไทย” หากคุณอาศัยและทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
        - หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก “สร้าง” อย่าลืมอ่าน ข้อตกลงของข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics โดยเลือกประเทศไทยด้วย
 
5. คุณจะได้หน้าแสดง “ข้อมูลเว็บไซต์”
 
วิธีการนำโค้ดติดตามมาติดตั้งบนเว็บไซต์ที่ใช้ Wewyn
6. เข้าไปที่ “ข้อมูลการติดตาม” เลือก “โค้ดติดตาม” ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย UA แล้วตามด้วยรหัส
7. คัดลอก “รหัสติดตาม” ให้ครบทุกตัว
8. เปิดหน้า Builder ของเว็บไซต์คุณบน Wewyn
9. นำ Tracking ID ที่คัดลอกมาใส่ในฟีเจอร์ Googla Analytics (ไอคอนกราฟสีส้ม) อยู่ข้างล่างเมนูสร้างเว็บไซต์
    
 
10. หลังจากใส่ Tracking ID แล้ว อย่าลืมกด Save เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้แล้ว