Wewyn Manual
14.วิธีการดูสินค้าของคุณที่ถูกเผยแพร่
18 September 2018
วิธีการดูสินค้าของคุณที่ถูกเผยแพร่
 
1. Click ที่ปุ่มเพื่อดูหน้าสินค้าที่เผยแพร่แล้ว
 
 
 
 
 
2. รายละเอียดสินค้าที่เผยแพร่
 
 
 
 
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ชื่อสินค้าที่ขาย
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว
 
หมายเลข
 
  
                 คือ รูปสินค้าที่ได้ทำการ Upload ขึ้นไป
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องรายละเอียดอย่างย่อของสินค้า
 
หมายเลข
 
 
                 คือ รหัสสินค้าของคุณ
 
หมายเลข
 
                 คือ จำนวนสินค้าที่พร้อมส่งหรือสินค้าคงคลัง
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ค่าจัดส่งสินค้า
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่ง
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องแสดงราคาสินค้าและราคาลด
 
หมายเลข 10 
 
  
                 คือ รูปย่อของสินค้า
 
หมายเลข 11 
 
 
                 คือ Click เพื่อซื้อสินค้า
 
หมายเลข 12 
 
 
                 คือ รายละเอียดสินค้าแบบเต็ม
 
หมายเลข 13 
 
 
                 คือ ไอคอนแสดงจำนวนสินค้าในตะกร้าที่ลูกค้าคุณได้สั่งซื้อ