Wewyn Manual
01.วิธีการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Wewyn
21 August 2018
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อทำเว็บไซต์กับ Wewyn.com
 
1. เริ่มต้นด้วยการ Click ที่ปุ่มเริ่มใช้งาน
 
 
 
2. เมื่อเข้าสู่หน้าเริ่มใช้งานให้ Click ที่ปุ่ม Sign Up เพื่อสมัครสมาชิก
 
 
 
 
 
3. เมื่อเข้าสู่หน้า Sign Up ให้กรอกข้อมูลตามช่องต่อไปนี้
 
 
 
4. ในช่อง First Name (สีส้ม) ให้ใส่ชื่อจริง ส่วนในช่อง Last name (สีน้ำเงิน) ให้ใส่นามสกุล
 
 
 
 
5. ในช่อง Name of Website (สีส้ม) ให้ใส่ชื่อโดเมนที่คุณต้องการ ซึ่งในการใส่ชื่อโดเมนในช่องนี้จะเป็นการตั้งชื่อให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 
 
ตัวอย่างเช่น abc.wewyn.com
 
 
 
6. ในช่อง E-mail ให้ใส่ E-mail ของคุณที่สามารถติดต่อได้ เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข้อความสำคัญระหว่างเรา
 
 
 
 
7. ในช่อง Password (สีส้ม) ให้ใส่รหัสผ่านที่คุณจำได้ ขั้นต่ำ 7 ตัว ส่วนในช่อง Confirm Password (สีน้ำเงิน) ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบของ Wewyn Web Builder
 
 
 
 
8. ในช่อง Phone Number ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพราะทางระบบจะใช้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ และยืนยันตัวตนของคุณ
 
 
 
 
9. กดยืนยันตัวตนในช่อง I’m not a robot เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่โรบอท
 
 
 
 
 
10. จากนั้นกด Sign Up เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
 
 
 
 
 
11. เมื่อคุณสมัครสมาชิกสำเร็จจะพบข้อความดังนี้