Wewyn Blog
ส่วนประกอบของเว็บไซต์สำเร็จรูป
16 January 2018
    ไม่ว่าเราจะทำอะไรจะต้องมีส่วนประกอบ หรือโครงสร้างเพื่อสามารถทำให้สิ่งที่เราจะทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะต้องมีส่วนประกอบในการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งส่วนประกอบของเว็บสำเร็จรูปหลัก ๆ มีดังนี้ 
Header
 

เป็นส่วนบนของเว็บไซต์สำเร็จรูป เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเว็บไซต์ เพราะเป็นเหมือนด่านแรกที่ผู้เข้าเว็บไซต์จะต้องพบเจอเป็นอันดับแรก โดยปกติแถบด้านบนของหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปจะประกอบไปด้วยหัวเรื่องใหญ่ และโลโก้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลหลักทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่นการนำทางเว็บไซต์ และข้อมูลติดต่อหลักต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาชมเว็บไซต์
 
Body
เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลาง คือพื้นที่ของเนื้อหา (Content) ในเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหาเฉพาะของหน้าเว็บไซต์มากที่สุด เช่นรูปภาพที่ต้องการแสดง, บทความที่ต้องการให้เผยแพร่, พื้นที่ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแม้แต่เป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงจากหน้าเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่ง
 
Footer
เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยทั่วไปมักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหรือการประชาสัมพันธ์และโฆษณา รวมถึงข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, Email และ Social Media เป็นต้น
 
Banner
Banner เป็นภาพกราฟิกที่ใส่ชื่อหรือข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์ และมักกระจายอยู่ทั่วของเว็บไซต์ หรือเป็นภาพโฆษณา ผู้ลงโฆษณาจะใช้แบนเนอร์เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าชม 
 
Slide
สามารถใช้กับเว็บไซต์ประเภทต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ธุรกิจ ข้อดีอย่างหนึ่งที่ชัดเจนในการใช้ Slide คือเจ้าของเว็บไซต์สามารถวางเนื้อหาหรือรูปภาพสำคัญที่น่าสนใจไว้ในสไลด์โชว์ได้ที่ด้านบนของหน้าก่อนเนื้อหาหลัก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู Highlight และเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
Menu 
เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่เว็บไซต์จำเป็นต้องมี ในเว็บไซต์สำเร็จรูปเรามักจะวางเมนูไว้อยู่ในส่วนของ Header โดยเมนูเป็นส่วนประกอบที่นำไปยังหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งได้ง่ายๆ เพียงแค่คลิกเลือกเมนูที่ต้องการ