Wewyn Blog
SEO คืออะไร
29 March 2017
SEO คือกระบวนการที่มีผลต่อการเปิดเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บ เพราะในปัจจุบันถ้าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าและบริการก็จะทำการค้นหาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก่อนเป็นลำดับแรก โดยจะใช้ Keyword ในการค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการ ดังนั้นเมื่อทำการค้นหาแล้ว เว็บไซต์ที่ติดขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ในหน้าแรก ก็จะมีโอกาสที่ขายสินค้าและบริการได้มากกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีผลการค้นหาในอันดับล่าง ๆ หรือในหน้าถัดไป คนส่วนใหญ่มักมองหน้าแรกเป็นหลักจึงเกิดมีการทำ SEO หรือ ชื่อเต็มว่า Search Engine Optimization ขึ้น เพื่อให้เว็บไซต์ได้ขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกในอันดับที่ดีตาม Keyword ค้นหาที่ต้องการ โดยในปัจจุบันจะมีการชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถค้นหาได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ในส่วนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ชำระเงิน เครื่องมือค้นหาบนเว็บมักเรียกว่า ได้รับการจัดอันดับโดยทั่วไป โดยผู้เข้าชมเหล่านี้จะสามารถแปลงเป็นลูกค้าได้ นอกจากนี้ SEO อาจกำหนดเป้าหมายการค้นหาประเภทต่าง ๆ ได้ เช่นการค้นหารูปภาพ การค้นหาวิดีโอ การค้นหาทางวิชาการ การค้นหาข่าว และเครื่องมือค้นหาที่เฉพาะเจาะจง ในอุตสาหกรรม SEO จะแตกต่างจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาแบบอื่น ๆ เพราะ SEO จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงตนทางธุรกิจ เพื่อให้หน้าเว็บนั้นแสดงเมื่อผู้ใช้ป้อนการค้นหาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ เท่านั้น

     การทำ SEO นั้นจึงต้องใช้เวลาและเทคนิคหลากหลายเพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะใช้ระยะเวลามากหรือน้อยในการทำ ขึ้นอยู่กับ Keyword ว่ามีการค้นหามากน้อยแค่ไหน
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์