Wewyn Blog
รู้จักภาษา CSS
26 December 2017
ภาษา CSS เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ย่อมาจาก Cascading Style Sheets โดยทั่วไปแล้วเป็นภาษาที่เอาไว้ใช้ปรับแต่งพวกหน้าเว็บเพจ และส่วนใหญ่มักใช้ใน Website สำเร็จรูป เพราะ CSS เป็นภาษาที่ใช้ในการออกแบบ (พวกรูป สี ฟ้อน) และการนำเสนอหน้า Website สำเร็จรูป เนื่องจากไม่ต้องเขียน Code ยาว ๆ ใน PHP และภาษา CSS ยังสามารถทำงานร่วมกับ HTML หรือ HyperText Markup Language ช่วยจัดการเนื้อหาของหน้า Website สำเร็จรูป ได้ง่าย เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และทำความเข้าใจ และให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ HTML document
 
 
ในปัจจุบันเรามักเห็น Website สำเร็จรูป ใช้ภาษา CSS กันเยอะมาก และยังมีการแจก CSS Template ไปสร้าง Website สำเร็จรูปกันฟรี ๆ โดยนักพัฒนา Website จะทำการเขียนคำสั่ง และตัวแปรต่าง ๆ จากนั้นจึงจะเอาไปเรียกใช้ใน PHP ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเขียนโค้ดยาว ๆ ให้ยุ่งยาก เนื่องจากภาษา CSS สามารถจัดการรูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้า Website สำเร็จรูป ได้ง่าย จากการใช้ CSS จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมสีของข้อความ รูปแบบของแบบอักษร ระยะห่างระหว่างย่อหน้า วิธีการจัดเรียงคอลัมน์ และการวางภาพพื้นหลังหรือสีต่าง ๆ ที่ใช้การออกแบบรูปแบบการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงขนาดหน้าจอ
 
 
ด้วย CSS คุณสามารถสร้างข้อบังคับ เพื่อเป็นตัวบังคับเว็บไซต์ให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการ และสามารถเก็บคำสั่งสำหรับสไตล์ในเว็บไซต์ (แบบอักษรสีและอื่น ๆ ) แยกจากคำสั่งสำหรับเนื้อหา ดังนั้น CSS จึงเหมาะกับคนในปัจจุบันที่ต้องการสร้าง Website ที่สามารถออกแบบสไตล์ต่าง ๆ ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมีทางเลือกมากมายให้คุณเลือกใช้ ถ้าหากรูปแบบบล็อกธรรมดา ๆ อาจไม่ดีมากพอ หรือเมื่อคุณต้องการเริ่มปรับแต่งรูปแบบของ Website สามารถใช้ภาษา CSS ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้ Website สำเร็จรูป ที่ใช้ภาษา CSS ในการออกแบบหน้า Website เพราะจะทำให้คุณสามารถปรับสีข้อความ แบบอักษร รูปภาพ รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ และอื่น ๆ ได้แบบไม่ยุ่งยากอีกต่อไป