Wewyn Blog
สร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปดีอย่างไร
7 December 2017
สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการสร้างเว็บไซต์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษาต่าง ๆ หรือที่เรียกว่าการ Coding เป็นขั้นตอนที่มักจะสร้างความปวดหัวให้แก่ทุกคนที่ต้องทำงานในขั้นตอนนี้ ทั้งนั้นจากปัญหาดังกล่างจึงมีการรวมตัวกันของโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อคิดค้นและพัฒนาซอฟแวร์  เพื่อใช้สำหรับสร้างและออกแบบเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องเขียน Code หรือเขียนให้น้อยที่สุด โดยเมื่อพัฒนาเสร็จซอฟต์แวร์เหล่านี้จะถูกเรียกว่า Web Builder หรือ เว็บไซต์สำเร็จรูป
 
                ในยุคแรก ๆ ของ Web Builder ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะมีราคาสูง วิธีการใช้งานจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการใช้ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ หลังจากจัดทำเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้วถึงจะได้ไฟล์ เพื่อทำการ upload ไปติดตั้งบน Web hosting เพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานได้ จากขั้นตอนและงบประมาณในการซื้อซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างใช้งบประมาณสูง รวมถึงขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา เว็บไซต์สำเร็จรูปในยุคหลังเลือกที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ในลักษณะ Online Web Builder นั่นคือผู้ที่ต้องการออกแบบและทำเว็บไซต์สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของผู้พัฒนาได้เลย ทำให้ลดขั้นตอนในการดาวน์โหลดและขั้นตอนการ Upload ไฟล์ เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ก็ถูกลงหรือในบางผู้พัฒนานั้น อนุญาตให้ใช้งาน Web Builder ได้ฟรี ๆ ที่เรียกกันว่าฟรีเว็บไซต์ เช่น www.wewyn.com
 
                และเมื่อโลกเข้าสู่ยุคการซื้อ-ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความต้องการเว็บไซต์ที่สามารถเข้าสู้หน้าเว็บไซต์ได้รวดเร็ว มีฟังก์ชันรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในทุกรูปแบบ รวมถึงมีระบบ E-commerce ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิด Web Builder  ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในการสร้างซอฟต์แวร์ Web Builder ที่ใช้งานได้ง่ายมีฟังก์ชันตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในราคาที่ถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่าย จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้อดีของการสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือ Web Builder สามารถสรุปย่อ ๆ ได้ดังนี้คือ
 
1.ใช้งานง่ายไม่ว่าผู้ใช้จะเข้าใจ หรือความรู้ด้านภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์หรือไม่ก็สามารถใช้งานได้ทั้งสิ้น
2.รองรับการแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมือถือ Laptop และ Tablet
3.มีฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการซื้อ-ขายสินค้า หรือที่เรียกว่าระบบตะกร้าสินค้า
4.ได้ผล SEO ในอันดับสูง ในเว็บไซต์สำเร็จรูปบางเจ้า เช่น www.wewyn.com ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับบรรดา Search Engine ทั้งหลายในการเข้ามาเก็บข้อมูล เพื่อไปจัดอันดับการค้นหาให้เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปมีผลลัพธ์ในการค้นหาอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดในการค้นหา หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า  SEO