Wewyn Blog
Search Engine คืออะไร
23 March 2017
    จากการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดเว็บไซต์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลออกมามากมายหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แต่พอมีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายจึงทำให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีเพิ่มมากขึ้น ผู้สร้างเว็บไซต์จึงเห็นช่องทางที่จะทำเว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ Keyword ในการค้นหาจึงเป็นที่มาของเว็บ Search Engine เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์จะรวบรวมผ่านโปรแกรมหุ่นยนต์ดิจิทัลที่เรียกว่า Spider ซึ่งหุ่นยนต์ที่ว่านี้จะไต่ไปตาม Link ของเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่ออ่านข้อมูล แล้วส่งข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บข้อมูลยังฐานข้อมูลของ Search Engine และจัดหมวดหมู่ เพื่อแสดงผลตาม Keyword เมื่อมีคนค้นหา Search Engine ในปัจจุบันนอกจากจะค้นหาได้ด้วยตัวอักษรแล้วยังสามารถ ค้นหาด้วยรูปภาพและเสียงได้อีกด้วย

    Search Engine เครื่องมือค้นหาเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งจะค้นหาเอกสาร หรือไฟล์สำหรับคำหลัก และส่งกลับผลลัพธ์ของไฟล์ที่มีคำหลักเหล่านั้น โดยในปัจจุบันมีเครื่องมือค้นหาอยู่มากมายที่แตกต่างกันอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งแต่ละเครื่องมีความสามารถ และคุณสมบัติของตนเอง เครื่องมือค้นหาตัวแรกที่พัฒนาขึ้นมาถือว่าเป็น Archie ซึ่งใช้ค้นหาไฟล์ FTP และเครื่องมือค้นหาแบบข้อความตัวแรกเป็น Veronica ปัจจุบันเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Google เครื่องมือค้นหายอดนิยมอื่น ๆ ได้แก่ AOL, Ask.com, Baidu, Bing และ Yahoo
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์