Wewyn Blog
ประโยชน์ของเว็บไซต์สำเร็จรูปกับงานช่างภาพ
9 October 2017
ประโยชน์ของเว็บไซต์สำเร็จรูปกับงานช่างภาพ
            สำหรับช่างภาพ โดยทั่วไปแล้วจะมีรูปภาพที่เยอะมาก ๆ จากการรับถ่ายภาพตามโอกาสต่าง ๆ ซึ่งช่างภาพก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้พื้นที่ในการโปรโมทงานของตัวเอง เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า และเพื่อให้มีการติดต่อจ้างงานเข้ามา ดังนั้นในทุก ๆ วันนี้เราจึงเห็นช่างภาพอัปโหลดรูปภาพหรืองานของตนลง Fan page ของตัวเองอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการอัปโหลดก็ต้องใช้เวลาในการอัปโหลด ยิ่งเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ยิ่งต้องใช้เวลา เว็บไซต์สำเร็จรูปจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมกับงานของช่างภาพอย่างยิ่ง ด้วยประโยชน์ของการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นมีมากมาย เราจึงได้รวบรวมประโยชน์ที่คนเป็นช่างภาพจะได้รับจากการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อเลือกใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแบ่งปันผลงานและประสบการณ์การถ่ายภาพของตนเอง
  • เว็บไซต์สำเร็จรูปทำให้ช่างภาพสามารถใช้รูปภาพของตนเอง ในการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
  • การอัปโหลดภาพทำให้คุณภาพของรูปภาพยังคงเหมือนเดิม หมดปัญหารูปภาพแตกหรือไม่ชัดไปได้เลย
  • มีพื้นที่ในการสำรองข้อมูล
  • จัดหมวดหมู่ของรูปภาพให้เป็นสัดส่วนได้ เช่นภาพภูเขา ภาพทะเล ภาพบุคคล เป็นต้น
  • สามารถโปรโมทรูปภาพของตัวเองได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น
  • ช่างภาพสามารถขายภาพของตนเองได้ ผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูป เพราะเว็บไซต์สำเร็จรูปมีระบบให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าได้
  • เป็นพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมผลงาน ซึ่งจะทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
  • สร้างเว็บไซต์ Portfolio ของตัวเองได้
  • เป็นบล็อกในการเผยแพร่ความรู้ หรือแบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพลงเป็นบทความในเว็บของตนเองได้