Wewyn Blog
เว็บไซต์สำเร็จรูปคืออะไร
22 March 2017
    ในปัจจุบันเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น จึงทำให้จำนวนความต้องการเว็บไซต์นั้นเพิ่มสูงขึ้น  แต่บุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์นั้นมีจำกัด  จึงมีโปรแกรมเมอร์กลุ่มหนึ่งได้คิดค้นซอฟต์แวร์สำหรับทำเว็บไซต์ให้คนที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาที่ใช้ทำเว็บไซต์ ให้สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อดังได้แก่ Joomla, WordPress เป็นต้น ด้วยจุดเด่นของเว็บไซต์สำเร็จรูปคือ มีเทมเพลตให้เลือกปรับแต่งสำหรับเว็บไซต์หลากหลายประเภท รวมถึงปลั๊กอินสำหรับเพิ่มขีดความสามารถให้เว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการจ่ายเงินออนไลน์ ความสามารถในการจัดการคลังสินค้า รวมถึงออกใบเสร็จออนไลน์ เป็นต้น ด้วยพื้นฐานของเทมเพลตที่จะสร้างเว็บไซต์ช่วยให้นักออกแบบมีวิธีง่าย ๆ ในการเอาเนื้อหาลงในกรอบ ซึ่งสร้างขึ้นผ่านทางภาษาแบบคลาสสิกบนเว็บเช่น HTML และ CSS ทั้งนี้เว็บไซต์สำเร็จรูปยังมีเทมเพลตที่สามารถสร้างภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือภาพรอบข้างแบนเนอร์ พื้นหลัง ลายเส้นและคุณลักษณะของเค้าโครงอื่น ๆ ตลอดจนสามารถการจัดวางและพิมพ์ออกมาได้ โดยนักออกแบบสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเหล่านี้แลกเปลี่ยนข้อมูลและรูปภาพของตนเอง เพื่อให้ได้รูปแบบเว็บที่ซับซ้อนมาก ๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใด ๆ ทั้งสิ้น

    หนึ่งในองค์ประกอบที่มีประโยชน์มากที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป คือเป็นแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับการออกแบบเว็บแบบโต้ตอบ เพราะเทมเพลตของเว็บไซต์สามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ใช้รายอื่นสามารถตอบสนองความท้าทายของยุคที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โดยการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ และในกรณีเจ้าของธุรกิจหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ สามารถใช้ข้อมูลและรูปภาพใส่ลงในเทมเพลตของเว็บไซต์สำเร็จรูปได้โดยตรง เพื่อให้สามารถนำเสนอเว็บไซต์ที่ทันสมัยเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของลูกค้าบางกลุ่มและผู้เข้าชมรายอื่น ๆ ได้

     ปัจจุบันกระแสของการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปเพิ่มความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใช้งานง่ายและมีการพัฒนาฟังก์ชั่นรวมถึงความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์