Wewyn Blog
Caption สำหรับการตลาด
29 August 2017
 
          สำหรับการตลาดไม่ได้เป็นเพียงการสร้างกลยุทธ์ หรือการสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วไปที่พบเห็นเท่านั้น เพราะในปัจจุบัน Caption ในรูปภาพและวิดีโอสำคัญกับการตลาด ทำให้สามารถอธิบายรายละเอียดและสามารถดึงดูดความสนใจได้เช่นกัน ซึ่งการสร้าง Caption สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
  1. ทำการร่าง Caption ก่อนที่พิมพ์เผยแพร่ลงไป  : การร่างแคปชันต้องมีการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมรู้สึกสนใจ ฉะนั้นการร่างก่อนที่เอาไปโพสต์จริงจะสามารถทำให้ได้แคปชันที่ดีที่สุดและสามารถตรวจสอบคำผิดได้
  2. ควรใส่คำหรือประโยคสำคัญในการขึ้นต้น Caption : captionจะถูกตัดเมื่อผู้ใช้โพสต์คำบรรยายเกินสามหรือสี่บรรทัด ฉะนั้นควรเอาข้อความสำคัญหรือหัวเรื่องขึ้นก่อน หลังจากนั้นถ้าผู้ใช้ที่สนใจจะกดเข้าไปอ่านคำอธิบายที่เหลือเอง
  3. ใส่คำกระตุ้นความสนใจ  วิธีที่ดีในการเพิ่มการแชร์โพสต์ คือการมีคำกระตุ้นทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจ โดยใช้คำอธิบายที่บ่งบอกถึงการกระทำเพื่อกระตุ้นให้อยากทำตาม หรือเชิญชวนให้คนมาเข้าร่วม
  4. จำกัดการใส่แฮชแท็ก (Hashtag) : การใส่แฮชแท็กควรใส่ไม่เกิน 5 แฮชแท็ก เพื่อไม่ใช้ดูรกและเยอะจนเกินไป และควรใส่ให้ตรงกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่นขายเครื่องสำอาง ก็ควรใช้แฮชแท็ก #เครื่องสำอาง  #ความงาม #ของดีบอกต่อ เป็นต้น
  5. ใช้ Emoji  : การใส่อิโมจิ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อแทนคำหรือแทนความรู้สึกในแคปชันนั้น ๆ เป็นรูปหัวใจ เป็นรูปมือปรบมือ ต่าง ๆ