Wewyn Blog
Google Sandbox คืออะไร
24 April 2017
        Google Sandbox คือมาตรฐานการกลั่นกรองเว็บไซต์เกิดใหม่จากกูเกิ้ล เนื่องจากในทุก ๆ วันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากบางเว็บไซต์เจ้าของพยายามอยากให้ติดอันดับผลการค้นหาไวขึ้น จึงไปคัดลอกข้อมูลบทความ วีดีโอ รูปภาพ มาจากเว็บไซต์อื่นจึงทำให้เกิดเป็นข้อมูลทำซ้ำหรือที่เรียกอีกอย่างว่า Spam หรือเว็บไซต์ขยะ เว็บไซต์ขยะเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับการค้นหาและฐานข้อมูลของกูเกิ้ลเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผลการค้นหาของกูเกิ้ลไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นธรรม อีกทั้งยังเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย ดังนั้นกูเกิ้ลจึงพัฒนา Google Sandbox ขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานในการกลั่นกรองเว็บไซต์เกิดใหม่ เพื่อดูว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีเนื้อหาที่สดใหม่ไม่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่น หากทางกูเกิ้ลตรวจพบว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายเว็บไซต์ขยะ กูเกิ้ลก็จะไม่ปล่อยให้เว็บไซต์นั้นปรากฏอยู่ในผลการค้นของกูเกิ้ล                    
 
ระยะเวลาในการพ้นมาตรฐาน Sandbox ของแต่ละเว็บไซต์นั้นไม่เท่ากัน บางเว็บไซต์อาจจะใช้ระยะเวลาแค่ 7 วันก็พ้นมาตรฐาน Sandbox ได้แล้วเพราะเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นสดใหม่ ไม่มีการทำซ้ำจากที่อื่น บางเว็บไซต์อาจจะโดนกักไว้เป็นระยะเวลาหลายเดือน เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์ยังเข้าข่ายเป็นเว็บไซต์ขยะอยู่นั่นเอง
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์