Wewyn Blog
ภาพ Vector กับ Website
20 April 2017
Vector เป็นกราฟิก ที่เกิดจากการสร้างภาพดิจิทัลผ่านลำดับของคำสั่งหรือข้อความทางคณิตศาสตร์ที่วางเส้นและรูปร่างไว้ในพื้นที่สองมิติหรือสามมิติที่กำหนดเองได้ จึงนิยมนำภาพ Vector มาใช้ประกอบตกแต่งเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆเพราะ ภาพ Vector ต่างกับภาพปกติตรงที่ภาพ Vector ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาในรูปของไฟล์ AI ซึ่งเป็นไฟล์ของซอฟแวร์ Illustrator ข้อเด่นของไฟล์ AI คือ จะสามารถขยายภาพได้มากตามที่ต้องการหรือจะโยกย้ายอยู่ส่วนไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ โดยที่ภาพจะมีลายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีการแตกเมื่ออัดขยายออกมา เว็บไซต์ส่วนมากมักจะนำภาพ Vector มาประกอบเว็บไซต์ในรูปแบบของ Icon เมนูหรือประกอบบทความทำให้เว็บไซต์ดูสวยงามมากขึ้น ข้อเด่นอีกอย่างของภาพ Vector คือสามารถออกแบบภาพให้โค้งได้สมจริงกว่าภาพแบบ Pixel
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์