Wewyn Blog
Facebook Page คืออะไร
10 April 2017
    เป็นโปรไฟล์สาธารณะที่สร้างขึ้นโดยองค์กรธุรกิจ ให้ดาราและบุคคลที่ต้องการโปรโมทตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบสาธารณะ โดย Facebook page จะทำงานเหมือนกับหน้าโปรไฟล์ส่วนบุคคลเว้นแต่ว่าพวกเขามี  ‘แฟนคลับ’ ติดตามแทน 'เพื่อน' ที่ถูกจำกัดจำนวน โดยหน้าเหล่านี้จะปรากฏต่อสาธารณะทางออนไลน์ และมักโพสต์การอัปเดตสถานะ ลิงก์ กิจกรรม รูปถ่าย และวิดีโอไปยังฟีดข่าว 

    Facebook page ช่วยให้ธุรกิจ และองค์กรอื่น ๆ สามารถโต้ตอบกับได้ ไม่ใช่แค่มีไว้เพื่อการโฆษณากับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับเจ้าของเพจอีกด้วย ซึ่ง Facebook page งอกออกมาจากกลุ่ม Facebook ซึ่งได้รับการเพิ่มขึ้นจะถูกใช้โดยบริษัทและองค์กร แตกต่างจากหน้า Facebook ของกลุ่มที่ไม่สนับสนุน Facebook Markup Language หรือ Facebook แอพพลิเคชันเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานมากขึ้น ในปััจจุบัน Facebook ได้เพิ่มคุณลักษณะ ทั้ง Video Live หรือ Storie ที่มีความคล้ายกับ Instagram

    นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้มากมาย เพื่อแสดงโลโก้ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถส่งเสริมการขาย ธุรกิจได้ โดยอาจใช้หน้า Facebook เพื่อแจ้งเตือนผู้ติดตามเกี่ยวกับโปรโมชัน หรือข้อเสนอที่จะเกิดขึ้นหรือสอบถามผู้บริโภคได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแอพพลิเคชัน เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของหน้าเว็บ Facebook เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับฟีด หรือวิดีโอ YouTube ที่เกี่ยวข้อง โดยฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้ Facebook page สามารถทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบบูรณาการได้
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์