Wewyn Blog
หาเงินกับ Google AdSense
10 April 2017
Google AdSense เป็นบริการจาก Google คือโปรแกรมการโฆษณาแบบ CPC (ราคาต่อคลิก) ที่อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกคนที่ต้องการวางโฆษณาบนเว็บไซต์ของตน ได้ทำการแทรก HTML ลงในเว็บไซต์หรือเปิดให้ผู้ที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถนำโฆษณาจาก Google ไปติดตั้งในเว็บไซต์ของตัวเองได้ หลังจากนั้นจะมีโฆษณาปรากฏขึ้นที่สามารถกำหนดเป้าหมาย และกำหนดโฆษณาให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของไซต์ .
 
โดยโฆษณาของ Google จะเอามาจากผู้ที่ลงโฆษณาใน Google AdWords โดยทาง Google จะแบ่งค่าโฆษณาให้บางส่วน คิดตามจำนวนครั้งที่คลิก หลักการเดียวกับการลงโฆษณาใน AdWords และเมื่อยอดส่วนแบ่งค่าโฆษณาถึง 100 US ทาง Google จะส่งเช็คเงินสดมาให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์