Wewyn Blog
Google AdWords คืออะไร
10 April 2017
Google AdWords คือบริการลงโฆษณาออนไลน์โดย Google ที่เป็นผู้ให้บริการ Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ให้คุณสามารถประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หรือสินค้าผ่าน Google ได้โดยตรง ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดงบประมาณสำหรับการโฆษณาและจ่ายเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้คลิกโฆษณาเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับในกรณีที่คุณต้องการลงโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายหรือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักโดยเร็ว และไม่อยากรอให้เว็บไซต์ติดอันดับ SEO หลักการประชาสัมพันธ์ผ่าน Google AdWords นั้น ผู้ลงโฆษณาจะต้องเลือก Keyword ที่ต้องการให้คนที่ค้นหาข้อมูลหาเจอก่อน เช่น คุณเปิดโรงแรมที่พัทยาก็ตั้งค่า Keyword ว่า โรงแรม พัทยา หรือ ที่พัก พัทยา เป็นต้น และเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาของคุณ Google ก็จะคิดเงินค่าโฆษณาตาม จำนวนครั้งที่มีคนคลิกโฆษณาของคุณ ระบบการคิดเงินแบบนี้ถูกเรียกว่า CPC (Cost Per Click) ซึ่งอัตราค่าโฆษณาในการคลิกแต่ละ Keyword นั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่า ใน keyword นั้นมีคนโฆษณาเยอะหรือไม่ หากมีคนลงโฆษณาใน Keyword นั้นเยอะก็จะทำให้ค่าโฆษณาสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะยิ่งคุณลงค่าโฆษณาต่อคลิกสูง อันดับในการโฆษณาก็จะอยู่อันดับแรก ๆ ในหมู่ผู้ที่ลงโฆษณาใน Keyword เดียวกัน
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์