Wewyn Blog
ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพฟรี
10 April 2017

ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพมีหลากหลายยี่ห้อแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดก็หนีไม่พ้น Adobe Photoshop ที่ออกมาหลายเวอร์ชันแต่ละประเภทงานที่ใช้ทั้ง Adobe Photoshop CC ที่เน้นเรื่องการตัดต่อตกแต่งภาพเป็นหลัก Adobe Photoshop Lightroom ที่เน้นใช้การปรับสี และแสงของภาพถ่าย แต่โปรแกรมที่กล่าวมาจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีซอฟต์แวร์สำหรับตกแต่งภาพที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์มาใช้ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ฟรีแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าฟรีแวร์ ดังนั้นบทความนี้ WeWyn ขอนำเสนอฟรีแวร์ที่สามารถใช้แทน Photoshop ได้
1.Gimp 
ซอฟต์แวร์ตัดต่อตกแต่งภาพลักษณะเดียวกับ Photoshop CC แต่ชื่อเรียกเมนูจะต่างกัน ส่วนความสามารถของอุปกรณ์ในซอฟต์แวร์ก็คล้ายคลึงกับ Photoshop CC เพียงแต่อาจจะด้อยกว่าอยู่บ้าง
2.Pixlr Editor 
ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพเช่นเดียวกับ Photoshop CC เพียงแต่ไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้ง ก็สามารถใช้งานผ่านออนไลน์ได้ทันที
3. Photo Scape
เป็นฟรีแวร์ที่ไม่เชิงเป็นซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ แต่เป็นซอฟต์แวร์ดูภาพ (Photo Viewer) ที่มีฟังก์ชันให้สามารถแก้ไขรูปได้ไม่ซับซ้อน