Wewyn Blog
ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพฟรี
10 April 2017

ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพมีหลากหลายยี่ห้อแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดก็หนีไม่พ้น Adobe Photoshop ที่ออกมาหลายเวอร์ชันแต่ละประเภทงานที่ใช้ทั้ง Adobe Photoshop CC ที่เน้นเรื่องการตัดต่อตกแต่งภาพเป็นหลัก Adobe Photoshop Lightroom ที่เน้นใช้การปรับสี และแสงของภาพถ่าย แต่โปรแกรมที่กล่าวมาจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีซอฟต์แวร์สำหรับตกแต่งภาพที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์มาใช้ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ฟรีแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าฟรีแวร์ ดังนั้นบทความนี้ WeWyn ขอนำเสนอฟรีแวร์ที่สามารถใช้แทน Photoshop ได้
1.Gimp 
ซอฟต์แวร์ตัดต่อตกแต่งภาพลักษณะเดียวกับ Photoshop CC แต่ชื่อเรียกเมนูจะต่างกัน ส่วนความสามารถของอุปกรณ์ในซอฟต์แวร์ก็คล้ายคลึงกับ Photoshop CC เพียงแต่อาจจะด้อยกว่าอยู่บ้าง
2.Pixlr Editor 
ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพเช่นเดียวกับ Photoshop CC เพียงแต่ไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้ง ก็สามารถใช้งานผ่านออนไลน์ได้ทันที
3. Photo Scape
เป็นฟรีแวร์ที่ไม่เชิงเป็นซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ แต่เป็นซอฟต์แวร์ดูภาพ (Photo Viewer) ที่มีฟังก์ชันให้สามารถแก้ไขรูปได้ไม่ซับซ้อน
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์