Wewyn Blog
Google Trends คืออะไร
10 April 2017
    Google Trend เป็นเว็บสาธารณะของ Google Inc. ซึ่งอิงจาก Google Search ซึ่งจะแสดงความถี่ในการป้อนคำค้นหา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปริมาณการค้นหาทั้งหมดทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในหลายภาษา โดยเป็นเครื่องมือค้นหาออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูคำ และวลีที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับการสืบค้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งทำงานโดยการวิเคราะห์การค้นหาของ Google เพื่อคำนวณหาจำนวนการค้นหาสำหรับคำที่ป้อนลงไปในระบบ เทียบกับจำนวนการค้นหาทั้งหมดใน Google ในเวลาเดียวกัน แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับจาก Google Trends จะได้รับการอัปเดตทุกวัน แต่ Google ก็มีข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อมูลของ Trends ที่อาจก่อให้เกิดข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงปัญหาการสุ่มตัวอย่างข้อมูล และการประมาณค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณผลการค้นหา

    คุณสามารถค้นหาคำหรือหัวข้อได้สูงสุดห้าคำพร้อมกันใน Google Trends ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงในกราฟที่ Google เรียกว่า 'Search Volume Index' โดยสามารถส่งออกกราฟเป็นไฟล์ .csv ซึ่งสามารถเปิดได้ใน Excel และโปรแกรม spreadsheet อื่น ๆ

    คุณลักษณะที่เรียกว่า 'Hot Searches หรือ การค้นหาที่มาแรง' จะแสดงรายการคำค้นหา 40 อันดับแรกของประเทศที่คุณเลือก ในส่วนคุณลักษณะอื่นสำหรับเว็บไซต์จะวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์แทนที่จะเป็นการเข้าชมคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจง โดยข้อมูลประกอบด้วยผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน และคอลัมน์ภูมิภาค ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมจากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 Google ได้เปิดตัว Google Insights for Search ซึ่งเป็นบริการที่มีความซับซ้อนและทันสมัยที่สามารถแสดงข้อมูลแนวโน้มการค้นหา และในวันที่ 27 กันยายน 2555 Google ได้รวม Google Insights for Search ไว้ใน Google Trends แล้ว 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์