Wewyn Blog
ทำเว็บควรรู้จัก HTML, CSS และ JavaScript
14 June 2022

HTML

      เป็นแกนหลักของทุกหน้าเว็บ เป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ โดยจะแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ทำงานด้านเว็บ

      HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language หรือเรียกว่า 'Markup language' จะใช้ภาษาโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ โดย HTML จะใช้ Tag เพื่อระบุประเภทเนื้อหาแต่ละรายการไปแสดงบนหน้าเว็บ ซึ่ง HTML นี้จะช่วยให้คุณจัดโครงสร้างหน้าของคุณเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ย่อหน้า ส่วน หัวเรื่อง และอื่น ๆ

CSS

      CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ร่วมกันกับ HTML ของเว็บไซต์ ทำให้มีรูปแบบที่สวยงาม รู้ว่าเอกสาร HTML ควรปรากฏที่ส่วนของหน้าเว็บอย่างไร แม้ว่า HTML เป็นภาษา Markup ที่ใช้ในการจัดรูปแบบ/จัดโครงสร้างหน้าเว็บ แต่ CSS เป็นภาษาสำหรับการออกแบบที่คุณใช้ เพื่อทำให้หน้าเว็บของคุณดูดีและเรียบร้อยขึ้น เรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ช่วยในการตกแต่งหน้าเว็บ เช่น สีตัวอักษร สีพื้นหลัง และอื่น ๆ

JavaScript

        JavaScript เป็นภาษา Script ที่ถูกใช้เกือบทุกเว็บไซต์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและซับซ้อนยิ่งขึ้น

     JavaScript เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบลอจิก ที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์และทำให้มันทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ ทั้งการใช้งานทั่วไป รวมถึงปุ่มกดยืนยัน และคำกระตุ้นการตัดสินใจ ถือเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับ HTML เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และทำให้หน้าเว็บมีส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ ลูกเล่นที่นิยมใช้กันก็มีหลากหลายแบบเช่น Pop-up, ปุ่มต่าง ๆ หรือ Slide เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาษาเหล่านี้จะถูกใช้กับผู้เขียนเว็บ แต่ในบางครั้งแม้จะทำเว็บโดยเว็บสำเร็จรูปก็ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้เว็บไซต์ในแบบที่เราต้องการ เช่นการเพิ่มปุ่มติดต่อ หรือแม้แต่การออกแบบให้เว็บไซต์สวยงามตามผู้สร้างเว็บไซต์