Wewyn Blog
หลักโปรโมทเว็บไซต์ใน Facebook
10 April 2017
กระแสการซื้อขายในโลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้นการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยในการแข่งขัน โซเชียลยอดนิยมที่บรรดาผู้ค้าออนไลน์นิยมจ่ายค่าโฆษณามากที่สุดนั่นก็คือ Facebook เพราะแม้จะเป็นวันหยุด แต่ Facebook ก็จะช่วยให้คุณสามารถทำการค้าขายได้ง่ายและยังส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

การโฆษณาใน Facebook มีหลักดังนี้
1.เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะนำเสนอสินค้าด้วยแอปพลิเคชันวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของ Facebook เช่น ที่ตั้ง, ความสนใจ, อายุ, เพศ และอื่น ๆ 
2.เลือกสินค้าที่ต้องการโปรโมท
3.คิดคำโฆษณาและรูปภาพที่ชวนดึงดูด
4.เลือก # Hashtag ที่ได้รับความนิยมหรือที่เกี่ยวข้องสินค้า
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์