Wewyn Blog
ทฤษฎีสี : สีมีความสำคัญกับการออกเว็บไซต์อย่างไร
19 March 2019
           ฮัลโหลกลับมาพบกับ Wewyn Blog กันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคน เราจะพยายามค้นหา Content ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สำหรับการสร้างเว็บไซต์ในยุคดิจิทัล ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ อย่างการเลือกสีที่เหมาะสมที่สุด
ทำไม? เราต้องเลือกสีให้เหมาะสมกับเว็บไซต์
          การเลือกสี หรือการผสมสีที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง แต่หลาย ๆ คนได้มองข้ามไป ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อการแสดงผลของสี บางครั้งสีก็ทำให้เกิดการยอมรับ หรือการปฏิเสธเข้าชมเว็บไซต์ก็ได้ นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราพิจารณาถึงความสำคัญของสีเสมอ เพราะมันมีอิทธิพลต่อผู้เข้าชมของเรา
สีที่คุณเลือกสำหรับเว็บไซต์ ได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่?
          สีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังในการออกแบบเว็บไซต์ สามารถดึงดูดความสนใจ, บ่งบอกถึงความหมาย หรือสร้างความภักดีของลูกค้า เว็บไซต์ของคุณได้รับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ดังนั้นการเลือกสีต้องใช้การวางแผน และความคิดสร้างสรรค์พอสมควร
          ตามหลักทฤษฎีสี เราสามารถจัดกลุ่มสีได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ แม่สี, สีรอง หรือสีขั้น 2 และสีขั้น 3 เป็นสีที่ได้จากการผสมสีจากแม่สี + สีรอง ด้วยการแบ่งตามหลักทฤษฎีสี เหล่าสีหลาย ๆ สี จึงถูกแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ดังต่อไปนี้
 
        แม่สี หรือสีขั้นที่ 1 (Primary Color) คือ สีแดง สีเหลืองและสีน้ำเงิน เป็น 3 สีที่ไม่สามารถสร้างขึ้นจากการผสมสีอื่น ๆ แต่สีเหล่านี้สามารถผสมกันเป็นสีอื่น ๆ ได้
 
 
         สีขั้นที่ 2 (Secondary Color) คือ สีส้ม (สีแดง ผสม สีเหลือง), สีม่วง (สีแดง ผสม สีน้ำเงิน) และสีเขียว (สีเหลือง ผสม สีน้ำเงิน) ที่ได้จากการผสมกันของแม่สีในอัตราส่วนเท่ากัน
 
 
        สีขั้นที่ 3 (Tertiary Color) คือ สีที่ผสมกันระหว่างแม่สี และสีขั้น 2 ในอัตราส่วนเท่ากัน ทำให้ได้สีใหม่เพิ่มอีก 6 สี ได้แก่ สีส้มแดง, สีม่วงแดง, สีเขียวเหลือง, สีเขียวน้ำเงิน, สีม่วงน้ำเงิน และสีส้มเหลือง
 
 
สีสำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร
          การเลือกสีให้เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งสีส่งผลต่อความสำเร็จของคุณบนออนไลน์ เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุด เพื่อรับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมาย เพราะคุณสามารถใช้สีเพื่อกระตุ้นอารมณ์ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้ สีจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลและจัดเก็บภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสีขาวดำ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการจดจำแบรนด์ ดังนั้นสีที่เลือกใช้จะต้องไม่ขัดกับลักษณะของแบรนด์ หรือโลโก้ของแบรนด์