Wewyn Blog
เว็บไซต์ Responsive คืออะไร
10 April 2017
        ในยุคที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือกันมากขึ้นทำให้เจ้าของเว็บไซต์ต้องปรับรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์ Responsive ที่จะปรับขนาดและรูปแบบเมนูตามหน้าจอของอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น โดยประการสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์ Responsive ได้รับความนิยมคือ Google ทำการออกฟังก์ชั่นให้เว็บไซต์ที่รองรับ Responsive มีคะแนนด้าน SEO ที่ดีกว่าเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ Responsive ซึ่งคะแนนนี้เป็นตัววัดว่าเว็บไซต์นั้น ควรอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในผลการค้นหา
 
        เว็บไซต์ Responsive จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำเว็บไซต์ เพราะเป็นการนำเทคนิค หลาย ๆ เทคนิคมาใช้ร่วมกัน เป็นการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถดูหน้าเว็บไซต์ได้บน Desktop เพื่อตอบสนองต่อขนาดหน้าจอหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่กำลังดูด้วย นอกจากนี้สิ่งสำคัญ คือต้องเข้าใจว่างานออกแบบเว็บไซต์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์มและมีการสนับสนุนบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท จะทำให้เนื้อหาและการออกแบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในทุกอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์