Wewyn Blog
ก่อนออกแบบโลโก้ (LOGO) ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?
24 September 2018
            เบื้องหลังของทุกธุรกิจ ก่อนที่จะประสบความสำเร็จเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักได้ การสร้างแบรนด์ถือเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเป็นที่ยอมรับและสามารถดึงดูดบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าทั้งบนออนไลน์ และออฟไลน์ได้นั้น นอกจากชื่อของธุรกิจแล้ว โลโก้คือสิ่งที่ทำให้คนสามารถจดจำเราได้ง่ายที่สุด ดังนั้นการออกแบบโลโก้ให้น่าจดจำไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย
 
1.Target Audience
            คือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เราจะนำเสนอสินค้า โดยจะต้องระบุประเภทของบุคคลที่อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรามากกว่าการออกแบบตามหลักการ ซึ่งต้องคำนึงถึงอายุ, เพศ, สถานที่และเชื้อชาติด้วย เพราะโลโก้ของเราอาจตรงกับสัญลักษณ์ที่ไม่ดีของลูกค้าในประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง ความสนใจพิเศษ ทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยมด้วย
 
 
2.Font Choice
            การหาแบบอักษรที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการออกแบบคุณอาจจะนำเอารูปแบบอักษรหลาย ๆ แบบมาเทียบกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในโลโก้ ว่าสามารถเข้ากันได้ดีหรือไม่ เพราะถ้าหากมีความแตกต่างกันมากเกินไป คนที่พบเห็นอาจไม่ทราบว่าควรโฟกัสที่ตรงไหน ดังนั้นกุญแจสำคัญของโลโก้คือ การหาสมดุลและความเหมาะสมที่สุด
 
 
 
3.Colour Theory
            สีที่พูดถึง รวมทั้งสีดำและสีขาวด้วย ซึ่งต้องเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างองค์ประกอบให้กับโลโก้ที่สื่อถึงบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสร้างความแตกต่างระหว่างโลโก้กับข้อความ ด้วยการใช้สีที่สดใส เพิ่มตัวหนาดึงดูดความสนใจ อย่าใส่สีหลายสีมากเกินไป เพราะการใช้สีซับซ้อนมากเกินไปอาจไม่สามารถดึงดูดสายตาได้
 
 
4.keep it simple
            การใช้สี และรูปร่างที่เรียบง่าย จะช่วยให้ผู้ชมมองเห็นโลโก้ของคุณได้ง่ายขึ้น ถึงแม้บางคนจะบอกว่าโลโก้แบบเรียบง่ายเป็นเรื่องยาก เพราะบางคนไม่สามารถกำหนดความหมายของมันได้ง่าย ๆ แต่ความจริงนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ดีของคุณ เนื่องจากความเรียบง่ายจะช่วยให้การใช้โลโก้ของคุณมีความแตกต่างเมื่อพิมพ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนเว็บไซต์