Wewyn Blog
ภาพถ่ายสินค้าแบบไหนโดนใจลูกค้า
10 April 2017
ในปัจจุบันนี้การถ่ายภาพกับสินค้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบกิจการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตโดยขายผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือช่องทางอื่น ๆ จะเข้าใจถึงความสำคัญของ ภาพถ่ายสินค้าเป็นอย่างดี เพราะรูปภาพเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่องจากภาพถ่ายของสินค้าจะทำให้ลูกค้าสามารถทราบรายละเอียดของสินค้าได้เป็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เราจึงเห็นร้านค้าออนไลน์มีนางแบบสวย ๆ มาใส่หรือถือสินค้าทำให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าได้ทุกมุม ทุกองศา เพื่อทำให้สินค้าดูน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในบทความนี้เราจะยกลักษณะของภาพถ่ายที่จะทำให้สินค้าโดนใจลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้

ลักษณะของภาพถ่ายที่จะโดนใจลูกค้า
1. ภาพชัดเจน อย่าแต่งสีรูปภาพให้เห็นสีที่คมชัด และ ลวดลายที่ผิดเพี้ยนและเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง
2. เป็นภาพจากสินค้าที่เราขายจริง ๆ หรือถ้าเป็นบริการก็ควรถ่ายจากสถานที่จริงหากมีการตกแต่งควรมีข้อความบอกใต้ภาพ ตัวอย่างเช่น สินค้าในภาพเป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
3. หากเป็นภาพสินค้าที่ไปคัดลอกมาจากที่อื่น จะต้องเป็นภาพที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง 
4. ถ้ามีการแทรกข้อความในภาพจะต้องไม่วางเกะกะหรือใส่ข้อความเยอะจนดูรก อาจใส่เป็นราคา หรือชื่อของสินค้า เพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้าในออนไลน์
5. ภาพถ่ายสินค้าไม่ควรเป็นภาพที่ให้ลูกค้าได้เห็นในมุมมองเดียว  ควรมีภาพข้างหน้าหรือข้างหลัง 
6. ในกรณีที่สินค้ามีจุดเด่น ควรถ่ายจุดเด่นนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น เสื้อมีเป็นงานปักเป็นรูปดอกไม้ ก็ควรมีภาพถ่ายงานปักนั้นด้วย
7. ใช้แสงที่พอดีไม่มืดและไม่ขาวเกินไป 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์