Wewyn Blog
เว็บไซต์คืออะไร
5 July 2018
เว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้านหรือที่ตั้งของธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยเว็บไซต์เป็นจะถูกสร้างเป็น Web Page โดยจะรวมทั้งเนื้อหา ลักษณะธุรกิจและวิธีการทำงาน ที่จะมีการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างแนวคิด วางแผน กำหนดรูปแบบสี สไตล์ข้อความ โครงสร้างกราฟิก รูปภาพและลักษณะการโต้ตอบกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยการออกแบบเว็บที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์
            โดยจะมีชื่อโดเมนและเผยแพร่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งจะเป็นที่อยู่ของธุรกิจบนออนไลน์ที่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อาทิ Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox หรือ Chrome ซึ่งจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)
เว็บไซต์สามารถมีได้หลายหน้าและเว็บไซต์มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟชั่น, เว็บไซต์ส่วนบุคคล, เว็บไซต์ของบริษัท, เว็บไซต์ของรัฐบาล, เว็บไซต์ขององค์กร ฯลฯ โดยส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์มักจะเกี่ยวกับหัวข้อหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ใช้สร้างความบันเทิงและเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้ข่าวสารและให้ความรู้ และบางเว็บไซต์จะมีการลงทะเบียนผู้ใช้หรือสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้น เช่นเว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์เรียนออนไลน์ เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น โดยมีเว็บเพจเป็นส่วนขยายในการสร้างเว็บไซต์เปรียบเสมือนเอกสารประกอบไปด้วยข้อความ หรือคำแนะนำ ซึ่งเว็บเพจมีการเข้าถึงและส่งด้วย Hypertext Transfer Protocol (HTTP) หรือการเข้ารหัส (HTTPS) ที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
            ในปัจจุบันเราสามารถใช้เว็บไซต์ในการขายของออนไลน์ได้ เพราะเมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างเว็บไซต์ คุณจะมีหลายทางเลือก หากคุณไม่คุ้นเคยกับภาษาในการเขียนโปรแกรม HTML และแอปพลิเคชันในการออกแบบเว็บมากมาย สำหรับการสร้างการออกแบบเว็บของคุณได้ง่าย ๆ โดยใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งรองรับบริการ E-Commerce ด้วยฟีเจอร์ Shopping Cart หรือตะกร้าสินค้า อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้หลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์, เดสก์ท็อป, แท็บเล็ต, สมาร์ตโฟนและสมาร์ตทีวี นอกจากนั้นเว็บไซต์สำเร็จรูปแบบนี้ยังเป็นเว็บไซต์ฟรี ค่าบริการอีกด้วย