Wewyn Blog
วิธีแก้ปัญหาหน้าเว็บโหลดช้าเพราะรูปภาพ
10 April 2017
                การทำเว็บไซต์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปภาพมาเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นควรเลือกภาพที่มีความคมชัด เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์ แต่ภาพที่มีความคมชัดนั้น มักแลกมาด้วยขนาดภาพที่ใหญ่ ซึ่งเมื่อนำภาพขนาดใหญ่นั้นไปใช้จะทำให้หน้าเว็บไซต์มีขนาดใหญ่ โดยต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดนาน และจะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่อยากเข้ามาเยี่ยมชม นอกจากผู้เข้าชมจะไม่ชมแล้ว บรรดา Robot ของ Search Engine ที่เข้ามาทำการเก็บข้อมูลในหน้าเว็บจะไม่ชอบใจและจะส่งข้อมูลกลับไปเพื่อบอกเว็บไซต์ต้นสังกัดของตัวเองว่า หน้าเว็บเพจนั้นหนักเกินไปทำให้อันดับ SEO อยู่ในอันดับต่ำ
                การแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นทำได้โดยผู้ทำเว็บไซต์ต้องลดขนาดด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ แต่การลดขนาดหรือการบีบภาพ อาจทำให้คุณภาพของภาพลดลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้หน้าเว็บไซต์ เบาลงด้วยการนำภาพไปฝากในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรับฝากรูปแล้วนำ Link รูปภาพมาใส่แทน ซึ่งจะทำให้เว็บไซตืสามารถดหลดได้เร็วยิ่งขึ้น
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์