Wewyn Blog
รู้ไหม!! Influencer คืออะไร
18 May 2018
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะสังเกตเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และขณะนี้ 40% ของประชากรโลกใช้สื่อสังคมออนไลน์กันทุก ๆ วัน ซึ่งผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างการรับรู้และผลกระทบได้ถึง 90% ดังนั้นบนสื่อสังคมออนไลน์จึงมี Influencer อยู่มากมาย แต่ก่อนที่หลาย ๆ คนจะสับสนกับคำว่า Influencer ไปมากกว่านี้เราต้องรู้ก่อนว่าแท้จริงแล้วคำนี้คืออะไร ?
 
Influencer หรือบุคคลผู้ที่มีอิทธิพล, มีอำนาจ, มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้อื่นในสังคม เนื่องจากความมีอำนาจ, ความรู้, ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์กับผู้ชมของเขาทำให้ผู้อื่นเชื่อตามคนที่มีอิทธิพลเหล่านั้นได้ โดยบุคคลเหล่านี้จะช่องทางเฉพาะของตัวเอง หรือช่องทางที่พวกเขามีส่วนร่วมด้วย
 
โดยต้องเข้าใจก่อนว่าถึงแม้กลุ่มคน Influencer กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคม แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือการตลาดเสมอไป เนื่องจากบุคคลเหล่าเป็นผู้สร้างเนื้อหาร่วมกับแบรนด์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับ Influencers ก็คือหลาย ๆ คนคิดว่าพวกเขาจะต้องเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะมาก ๆ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมปัจจุบัน
 
ดังนั้นความคิดนี้จึงทำให้ผู้คนสับสนระหว่าง Influencers กับความนิยม เพราะการกระทำของอิทธิพลต้องมีผลเฉพาะ อย่างเช่นเป็นการกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรม ซึ่งเหล่า Influencers จึงต้องเป็นผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้อื่นหรือทำให้พวกเขาทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม ดังนั้น Influencer หรือผู้มีอิทธิพลคือคนที่ช่วยให้คนอื่นซื้อของจากคุณได้มากขึ้น โดย Brand ส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญไปที่ยอดการเข้าถึงอย่างเดียว แต่หารู้ไม่ว่าผู้มีอิทธิพลเหล่านี้จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง, ความน่าเชื่อถือและเทคนิคในการขายหรือนำเสนอสินค้าที่ดี ยิ่งปัจจัยทั้งสามปัจจัยมากเท่าใดศักยภาพของแต่ละบุคคลจะสูงขึ้นด้วย