Wewyn Blog
5 เทคนิคช่วยคุณเลือก Template ที่ใช่ให้เว็บคุณ
7 March 2018
5 เทคนิคช่วยคุณเลือก Template ที่ใช่ให้เว็บคุณ
            หากคุณกำลังสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองด้วยการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป คุณคงกำลังสับสนว่าจะเลือกเทมเพลตไหนมาใช้สร้างเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณหายสับสนด้วย 5 เทคนิคที่จะช่วยคุณเลือกเทมเพลตที่ใช่ให้เว็บไซต์ของคุณ ตามมาดูกันเลย
 
1.กำหนดความต้องการ
            สิ่งแรกที่ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามก็คือเราต้องรู้ความต้องการของตัวเองหรือกำหนดความต้องการของเรา หากเราไม่รู้สิ่งนี้เราก็จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนอื่นได้ส่งผลให้งานของเราย้ำอยู่ที่เดิมไม่สำเร็จสักที เช่นเดียวกับการกำหนดความต้องการเพื่อสร้างเว็บไซต์ เราต้องรู้ว่าเรากำลังทำเกี่ยวกับอะไร และทำเพื่ออะไร เช่นเราต้องรู้ว่าในตอนนี้เรากำลังสร้างเว็บไซต์ให้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรม เราจึงต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่าง ๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น การกำหนดความต้องการจะทำให้เราสามารถกำหนดโครงสร้าง ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเราได้
 
2. เลือกประเภทธุรกิจของคุณ
            การเลือกประเภทธุรกิจจะทำให้เราทราบว่าเราควรใช้ Template ใดในเว็บไซต์ของเรา การเลือกประเภทธุรกิจจะทำให้เราสามารถเลือกเทมเพลตได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะเทมเพลตในเว็บไซต์สำเร็จรูปส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นประเภท เช่น Online Store, Education เป็นต้นเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ในเว็บไซต์
 
3. คิดถึงภาพลักษณ์ขององค์กร
            ภาพลักษณ์องค์กรจะถูกสร้างจากความคิด และความประทับใจของลูกค้าที่ได้รับจากองค์กร แม้ว่าภาพลักษณ์องค์กรจะถูกสร้างขึ้นจากบุคลากรภายในบริษัท แต่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เช่นกัน ดังนั้นการเลือกเทมเพลตมาใช้สร้างเว็บไซต์เราจึงต้องคิดถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย นอกจากนี้การคิดถึงภาพลักษณ์ขององค์กรยังช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของเราบนออนไลน์จากคู่แข่งได้
 
4.เลือกหัวข้อเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์
            เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งในการเรียกให้ลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการของเรา ดังนั้นเราจึงต้องเลือกหัวข้อเนื้อหาให้เข้ากับเว็บไซต์ของเรา เช่นหัวข้อเกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าและบริการ หรือหัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบของสินค้าและบริการ เป็นต้น ซึ่งการเลือกหัวข้อเนื้อหาจะทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
5.ใช้เวลาในการเลือก Template สักนิด
            การเลือกเทมเพลตก็เหมือนการเลือกสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความคิดและการพิจารณาถึงเหตุผล ความเหมาะสมและประโยชน์ในการใช้งาน ดังนั้นอย่ารีบร้อนใช้เวลาคิดไตร่ตรองสักนิดก่อนตัดสินใจเลือกเทมเพลตไปใช้สร้างเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะสามารถเลือกเทมเพลตใหม่ได้ก็ตาม