Wewyn Blog
หลักการสร้างแบรนด์ออนไลน์เบื้องต้น
10 April 2017
การซื้อ-ขายของบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ มีแนวโน้มการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจจำนวนมาก เน้นเร่งยอดขายโดยไม่ใส่ใจว่าลูกค้าจะจำชื่อผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ การทำเช่นนี้จะทำให้สินค้าขายดีแค่ช่วงแรกช่วงเดียวเท่านั้น อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่ภักดีต่อสินค้า ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำได้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของลูกค้า

หลักการสร้างแบรนด์เบื้องต้น

1.ชื่อผลิตภัณฑ์ต้อง สั้น ง่ายต่อการจดจำ
2.มีโลโก้หรือมาสคอตที่เป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจให้เข้ากับชื่อผลิตภัณฑ์
3.ตั้งสโลแกนของผลิตภัณฑ์ที่จำง่ายติดหูไว 
4.คุณภาพสินค้าต้องเหมาะสมกับราคา เมื่อลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าและรู้สึกว่าคุรภาพของสินค้าไม่มีความเหมาะสมกับราคา อาจทำให้ลูกค้ามีความคิดด้านลบต่อสินค้าได้
5.หากต้องการจ้างพรีเซ็นเตอร์สินค้าควรเลือกพรีเซ็นเตอร์ให้เหมาะกับชนิดสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ก็ควรเลือกผู้ชายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อทำให้เข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์