Wewyn Blog
4 ปัจจัยที่มีผลต่อ SEO
29 March 2017
SEO (Search Engine Optimization) มีความจำเป็นมากสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เน้นการขายของผ่านออนไลน์ ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการทำ SEO เบื้องต้นด้วย ดังนั้นบทความของเราในวันนี้จะนำเสนอถึง 4 ปัจจัยที่มีผลต่อ SEO มาให้ได้ทราบและนำไปปรับใช้กัน
 
1. Keyword ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เนื่องจากจุดประสงค์หลักในการทำ SEO คือการทำให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่ลำดับแรกของผลการค้นหาจากการใช้ Keyword ดังนั้นเพื่อให้ได้ผู้เข้าชมตามกลุ่มเป้าหมายจึงต้องทำการเลือก Keyword ให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ของเราเป็นหลัก
 
2. ใส่ Meta Tag ให้ครบถ้วน
Meta Tag code เป็นตัวบอกให้ Robot จากบรรดาผู้ให้บริการ Search Engine ต่าง ๆ รู้ว่าเว็บไซต์เราเน้น Keyword เกี่ยวกับอะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถทำได้ เพื่อให้เว็บไซต์ของเรานั้นแสดงในผลการค้นหาที่สอดคล้องกับธุรกิจของเราเอง
 
3. Link ภายนอก Link ภายใน
หลังจากเว็บไซต์ถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว ภายในเว็บก็จะมี Link เพื่อโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือนอกเว็บไซต์ ซึ่งหลักในการทำ SEO นั้นไม่นิยมให้มี Link ออกจากเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์อื่นมากนัก แต่ต้องการให้มี Link ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงหรือนำเสนอสื่อที่ใกล้เคียงกันมี Link มาหาเยอะจะเป็นการดีที่สุด
 
4. Content ดีมีคุณภาพ
ในบรรดาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการทำ SEO นั้นเรียกได้ว่า Content มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นตัวที่คอยปั้ม SEO แล้วยังเป็นตัวที่ช่วยดึงคนเข้าเว็บไซต์จากการคลิกเข้าชมอีกด้วย
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์