Wewyn Blog
เว็บไซต์ประเภทไหนต้องห้ามในประเทศไทย
29 January 2018

    การสร้างเว็บไซต์ ไม่ใช่ว่าจะสร้างขึ้นมาได้ง่าย ๆ ถึงแม้ว่าจะมีเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ทำให้เราสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ก็ตาม แต่ในแต่ละประเทศก็มีข้อจำกัดว่าเว็บไซต์ประเภทไหนที่สามารถเผยแพร่ในประเทศนั้นได้ ประเทศไทยเองก็มีการกำหนดประเภทเว็บไซต์ต้องห้ามเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา กสทช. ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดการปิดเว็บไซต์ และเว็บเพจไปกว่า 6,300 เว็บ ในวันนี้เรามาดูกันว่าเว็บไซต์ประเภทใดเป็นเว็บไซต์ต้องห้ามในประเทศไทยบ้าง

ประเภทเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย
    เว็บไซต์ประเภทนี้เราจะพบได้บ่อย ๆ ในช่วงหลายปีก่อน ซึ่งยังไม่มีการเข้มงวดและจัดการกับเว็บไซต์ผิดกำหมายมากเท่าปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเว็บไซต์ข้อมูล เว็บไซต์ให้ความบันเทิง และเว็บไซต์ส่วนตัว ที่ผู้สร้างเว็บไซต์บางรายก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย แต่บางคนรู้แล้วแต่ก็ยังทำ และนี่คือเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 

-    เว็บไซต์สื่อลามก
เป็นเนื้อหาที่ทำให้ผู้พบเห็นเว็บไซต์เกิดอารมณ์ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วิดีโอ และสื่อลามกต่าง ๆ โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-    เว็บไซต์ขายบริการทางเพศ 
เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่นำเสนอการขายบริการทางเพศ ที่มีข้อมูลชื่อ เบอร์ติดต่อ หรือรูปภาพและคลิปวิดีโอ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-    เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
เป็นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายการใส่ร้าย ดูหมิ่น ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับความเสื่อมเสีย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี

-    เว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตื่นตระหนก หรือการนำเสนอข่าวก่อการร้าย และสร้างความขัดแย้งต่าง ๆ โดยผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-    เว็บไซต์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลดูถูก หรือดูหมิ่นทำให้ผู้อื่นเสื่อเสียชื่อเสียง ซึ่งมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอต่าง ๆ โดยผู้กระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

-    เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์
เป็นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ ทำซ้ำ สินค้าและบริการต่าง ๆ เช่นเว็บดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ และเว็บไซต์ขายของลอกเลียนแบบแบรนด์ เป็นต้น โดยผู้กระทำความผิดมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หากการทำเพื่อการค้า ผู้กระทำจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-    เว็บไซต์การพนันออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบ เช่นแทงบอล และคาสิโนออนไลน์ เป็นต้น ผู้สร้างเว็บไซต์และผู้ร่วมเล่นการพนันออนไลน์ต้องได้รับโทษ หากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี

-    เว็บไซต์ฉ้อโกงเงิน
เว็บไซต์ที่เข้าข่ายการหลอกลวงให้ผู้อื่นโอนเงินให้ หรือก่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-    เว็บไซต์ขายของต้องห้าม
เช่น จำหน่ายยาหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรืออาวุธต่าง ๆ จะต้องได้รับโทษตามที่ตามที่กฎหมายกำหนด
Source : thaihotline