Wewyn Manual
13.วิธีแก้ไขรายละเอียดสินค้าใน Wewyn
17 September 2018
วิธีแก้ไขรายละเอียดสินค้าใน Wewyn
 
1. Click ที่ปุ่มเพื่อทำการเข้าแก้ไขสินค้า
 
 
 
 
2. รายละเอียดของหน้าแก้ไขสินค้า
 
 
 
หมายเลข 1
 
 
                 คือ Click เพื่อกลับไปยังหน้า Product
 
หมายเลข 2
 
 
                 คือ Click เพื่อบันทึกการแก้ไขสินค้า
 
หมายเลข
 
 
                 คือ แก้ไขชื่อสินค้า
 
หมายเลข
 
 
                 คือ  แก้ไขรหัสสินค้าของคุณ
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องแก้ไขรายละเอียดสินค้าอย่างย่อ
 
 
 
3. รายละเอียดของหน้าแก้ไขสินค้า
 
 
 
 
หมายเลข
 
  
                 คือ ช่องแก้ไขรายละเอียดสินค้า
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องสำหรับแก้ไขราคาซื้อขาย
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มและช่องสำหรับใส่ราคาที่ลดราคา, ราคาโปรโมชั่น, ราคา Sale
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องใส่จำนวนสินค้าที่พร้อมส่งขายหรือสิงค้าคงคลัง (Stock)
 
 
 
4. รายละเอียดของหน้าแก้ไขสินค้า
 
 
 
 
หมายเลข
 
 
                 คือ แก้ไขค่าขนส่ง
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มเปิดช่องแก้ไขตัวเลือกเพิ่มเติม
 
หมายเลข
 
  
                 คือ ปุ่มสำหรับอัพโหลดแก้ไขรูปสินค้า
 
หมายเลข
 
 
                 คือ รูปสินค้าเดิม
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มสำหรับบันทึกการแก้ไขทั้งหมด