Wewyn Manual
02.วิธีการ Login เข้าสู่เว็บไซต์
22 August 2018
วิธีการ Login เข้าสู่เว็บไซต์
 
1. Click ที่ปุ่มเข้าสู่ระบบมุมบนขวาเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบ
 
 
 
2. เมื่อเข้ามาสู่หน้า Login ในช่อง Username (สีส้ม) ให้ใส่ Email ที่คุณได้สมัครไว้ ส่วนในช่อง Password (สีน้ำเงิน) ให้ใส่รหัสผ่านที่คุณได้สมัคร
 
 
3. กดที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
 
4. เมื่อคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้จะพบกับหน้า My Sites