Wewyn Blog
แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับ SME
8 March 2018
แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับ SME
            SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและการบริการที่เหมือน ๆ กับธุรกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นแถมยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าได้อีกด้วย
 
            สำหรับ SME เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เยอะเท่าบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นการเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปจะช่วยบุคลากรในธุรกิจ SME ประหยัดเวลาในการทำงานได้ด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องมีแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ SME ของเราด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากคุณคิดไม่ออกว่าจะออกแบบเว็บไซต์อย่างไรดี ในบทความวันนี้เราจะทำให้คุณเห็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับ SME ของคุณได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้
 
รู้วัตถุประสงค์ก่อนออกแบบเว็บไซต์
            ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามเราควรรู้วัตถุประสงค์ที่เราจะสร้างเว็บไซต์ก่อน เพราะวัตถุประสงค์จะสามารถทำให้เราออกแบบเว็บไซต์ให้อยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ เช่นเว็บไซต์เพื่อให้ข่าวสาร เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลด้านการผลิตและบริการ สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าค้าปลีกเป็นต้น ดังนั้นการรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์จะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและออกแบบเว็บไซต์ได้น่าสนใจ
 
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้าเว็บไซต์
            นอกจากต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนออกแบบเว็บไซต์แล้วเรายังต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้าเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน ว่าเขาต้องการเห็นอะไรบ้างในเว็บไซต์ของเราทั้งข้อมูลในการติดต่อ สินค้า หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 
ออกแบบเว็บไซต์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
            นอกจากจะต้องผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว เรายังต้องออกแบบเว็บไซต์ให้เข้ากับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของเราด้วย การที่เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราต้องการอะไรและเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทไหนจะช่วยให้การออกแบบไซต์เป็นที่สนใจและเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม
 
การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรให้น่าอ่าน
            เนื้อหาจะน่าอ่านหรือไม่น่าอ่านก็ขึ้นอยู่ที่รูปแบบของตัวอักษรด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะมีตัวอักษรสวย ๆ เต็มไปหมดแต่เราก็ควรเลือกตัวอักษรให้เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจ SME ของเรา ซึ่งจะช่วยให้หน้าเว็บไซต์สวยและมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน
 
การเลือกใช้สีและสื่อมัลติมีเดียสำหรับเว็บไซต์
            สีที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์เราควรเลือกสีที่สบายตา กลมกลืน และง่ายต่อการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งสีเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบเว็บไซต์ผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์จึงต้องทราบเกี่ยวกับการใช้สี เพื่อใช้ในการตัดสินใจออกแบบเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนสื่อมัลติมีเดียเราสามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมจะช่วยเรียกความสนใจจากผู้เข้าชมได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ
 
ทำข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย
            การทำข้อมูลให้ค้นหาได้ง่ายจะทำให้ผู้อื่นเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้น เช่นการใส่แฮชแท้กในข้อมูล  หรือติดตามว่าในขณะนั้นมีเนื้อหาใดบ้างที่กำลังมาแรงและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ของเรา รวมถึงวิธีการนำเสนอเนื้อหาเหล่านี้ที่เราสามารถนำเสนอผ่านข้อความ หรือใช้รูปภาพแทนข้อความและวิดีโอ การที่เราเตรียมเนื้อหาที่จะใส่ลงในเว็บไซต์จะทำให้ง่ายต่อการออกแบบเว็บไซต์ของเราด้วยเช่นกัน