Wewyn Blog
ขายของมือสองกับเว็บสำเร็จรูปต้องบอกอะไรลูกค้า?
1 February 2018
           ของมือสอง หรือของที่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพที่ดีสามารถขายให้กับคนอื่น ๆ ได้ กำลังมาแรงอย่างมากในขณะนี้ หลาย ๆ คนจึงนำของของตัวเองที่ไม่ใช้แล้วมาลงขายบนออนไลน์ ซึ่งมีพื้นที่มากมายที่ทำให้เราสามารถนำของของเรามาขายได้ โดยพื้นที่อย่างเว็บสำเร็จรูปก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผู้ขายหลาย ๆ คนเลือกใช้ เนื่องจากสามารถบอกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างครบถ้วนในเว็บไซต์เดียว อีกทั้งผู้ซื้อยังสามารถคลิกเพื่อซื้อสินค้ามือสองนั้นได้โดยตรงจากผู้ขายเอง อย่างไรก็ตามการขายของมือสองไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาขายก็ได้ เพราะจะต้องดูว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ รวมถึงดูตำหนิ คุณภาพ และราคาด้วยเช่นกัน
            สำหรับผู้ขาย พ่อค้าแม่ค้า ทั้งมือเก่าและมือใหม่ที่หันมาขายของมือสองด้วยเว็บสำเร็จรูป จะต้องบอกรายละเอียดสินค้าให้ครอบคลุม โดยตัวระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปจะมีเครื่องมือที่ให้ผู้ขายสามารถใส่ข้อมูล ร่วมถึงรูปภาพได้อย่างครบถ้วน เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งสิ่งที่ผู้ขายควรต้องบอกให้ละเอียดมีดังต่อไปนี้
 
ตำหนิของสินค้ามือสอง
            เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้ขายห้ามลืมเด็ดขาด เพราะถ้าหากสินค้ามีตำหนิ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบอาจส่งผลเสียต่อร้านค้า หรือชื่อเสียงของผู้ขายได้ ดังนั้นผู้ขายจะต้องใส่รายละเอียดรอยตำหนิ ลงในช่องรายละเอียดสินค้าบนเว็บสำเร็จรูปด้วย
 
คุณภาพของสินค้ามือสอง
            หลาย ๆ คนอาจคิดว่าคุณภาพของสินค้ามือสอง อาจเป็นสิ่งไม่สำคัญ แต่อย่าลืมว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อไปมีความต้องการในสินค้านั้น ๆ ดังนั้นสินค้ามือสองควรมีคุณภาพ โดยผู้ขายกำหนดประสิทธิภาพหรือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้งานได้ของสินค้ามือสองเหล่านั้น (เช่น รูปภาพของสินค้า) ให้สอดคล้องกับราคาที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า
 
ราคาของสินค้ามือสอง
            ราคาของสินค้ามือสอง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสม โดยราคาจะต้องไม่มากกว่าราคามือหนึ่งที่มีขายอยู่ในตลาด และราคาจะต้องกำหนดจากรอยตำหนิ และคุณภาพโดยรวมของสินค้า ซึ่งถ้าหากผู้ขายใช้เว็บสำเร็จรูปจะสามารถใส่ราคาของสินค้าลงในช่องราคาได้เลย
            นอกจากนี้ในกรณีนำเข้าสินค้ามือสองมาจากต่างประเทศ เช่นรองเท้า กระเป๋า สินค้าหายาก และอื่น ๆ ผู้ขายอาจจะต้องบอกประเทศที่นำสินค้านั้นเข้ามาด้วย โดยใส่ไว้ในรายละเอียดของสินค้าบนเว็บสำเร็จรูป การบอกชื่อประเทศที่นำเข้ามาจะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้า รวมถึงช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองของลูกค้าด้วย