Wewyn Manual
วิธีเปลี่ยน Menu
28 September 2017
1. สามารถเปลี่ยนรูปแบบของเมนู (Menu) โดยการคลิกที่ Menu เลือกรูปแบบเมนูที่คุณต้องการ 
 
2. เมื่อเลือกรูปแบบเมนูที่ต้องการได้แล้วให้คลิก ลากและนำไปวางในตำแหน่งของเมนู (Menu)
 
 
 
 
3. คลิก Manage menu เพื่อแก้ไขเมนู (Menu Editor) สามารถเปลี่ยนได้ทั้งตัวอักษร (Font) ขนาดตัวอักษรและอื่น ๆ นอกจากนี้คลิก    เพื่อไปยังหน้าจัดการเมนู      
 
 
                                     
4. เมื่อคลิก Advanced Settings แล้วจะปรากฏหน้า Content Management System (CMS) ที่สามารถจัดการเมนู (Menu) ได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ดินสอ  เพื่อแก้ไขเมนู หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 

    
5. สามารถคลิกเพิ่มหน้าใหม่     หรือคลิกเพิ่มลิงก์จากภายนอก  เพื่อเพิ่มเมนูใหม่ หรือเพิ่มลิงก์จากภายนอก จากนั้นคลิกบันทึก เพื่อทำการบันทึกการเพิ่มเมนู   
 
 
6. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อย เมนูใหม่ที่เพิ่มมาจะปรากฏเมนูใหม่ในตัวจัดการเมนู ซึ่งสามารถวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้
 
7. เมื่อเพิ่มเมนูใหม่แล้ว สามารถจัดการเมนูได้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยการคลิก ลาก และวาง
 
8. นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรูปภาพให้กับพื้นหลังของเมนูได้อีกด้วย โดยคลิกที่    และคลิกที่เครื่องหมายบวก   หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าที่ให้คุณสามารถเลือกรูปภาพฟรี หรือรูปภาพจากคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้
 
 
 
9. หลังจากที่คุณเลือกรูปภาพพื้นหลังเมนูแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งพื้นหลังของเมนู ได้ดังต่อไปนี้
 
Attach : สามารถกำหนดภาพพื้นหลังของเมนูได้ 2 แบบ 
Fix คือ ทำให้ภาพพื้นหลังอยู่กับที่ไม่เลื่อนไปไหน 
Scroll คือ ทำให้ภาพพื้นหลังไม่อยู่กับที่ เลื่อนไปตามการเลื่อนไปตาม Scroll   

Repeat : สามารถกำหนดรูปภาพพื้นหลังของเมนู ว่าต้องการให้เรียงต่อกันหรือไม่ ซึ่งสามารถกำหนดได้ 2 แบบ
Yes คือ ทำให้รูปภาพพื้นหลังถูกทำซ้ำ โดยเรียงต่อกันให้คลุมทั้งเมนู
No คือ ทำให้รูปภาพพื้นหลังจะไม่ถูกทำซ้ำ มีเพียงรูปภาพเดียว

Size : กำหนดขนาดของภาพพื้นหลังของเมนู ซึ่งมีให้เลือกกำหนด 3 แบบ
Auto คือ ค่าปกติ ใช้ค่าเริ่มต้นของภาพพื้นหลัง 
Cover คือ ขยายภาพพื้นหลังให้มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของเว็บไซต์ 
Contain คือ ปรับภาพพื้นหลัง ให้มีความยาวและความกว้างเท่า ๆ กัน โดยจะเรียงให้ภาพพื้นหลังชนขอบของเบราว์เซอร์พอดี

X : การกำหนดตำแหน่งของภาพพื้นหลัง มีให้กำหนดได้ 3 แบบ
Left คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของเมนูอยู่ทางซ้าย
Center คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของเมนูอยู่ตรงกลาง
Right คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของเมนูอยู่ทางขวา

Y : การกำหนดตำแหน่งของภาพพื้นหลัง มีให้ตัวเลือกให้กำหนดได้ 3 แบบด้วยกัน
Top คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของเมนูอยู่ข้างบน
Center คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของเมนูอยู่ตรงกลาง
Bottom คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของเมนูอยู่ข้างล่าง

Reset : สามารถรีเซ็ตการแก้ไขภาพพื้นหลังของเมนูให้กลับไปเป็นภาพเริ่มต้นได้

10. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิก Save  
 
11. เพียงเท่านี้ เมนูก็จะถูกแก้ไข, เพิ่มและอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย