Wewyn Manual
วิธีเปลี่ยน Text
28 September 2017
1. สามารถเปลี่ยน Text หรือบล็อก โดยการไปที่แท็บเมนู (W Design) ด้านขวา คลิกที่ Text  
 
 
 
2. เลือกบล็อกที่ต้องการ หลังจากนั้นคลิก ลาก และนำไปวางยังตำแหน่ง
 
 
 
 

3. สามารถคลิกข้อความในบล็อก เพื่อเปลี่ยนข้อความ ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร และอื่น ๆ ตามที่ต้องการได้ด้วยตนเอง 
 
4. นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเปลี่ยนสีพื้นหลัง (Background Color), ความทึบแสงของสีพื้นหลัง (Opacity), ตัวอักษร (Font), สีตัวอักษร (Color) และอื่น ๆ ได้โดยคลิก Manage Taxt  จะพบกับ Taxt Editor 
 
 
 
5. ส่วนของ Image ใน Text Editor สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของบล็อกนั้นได้ โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวก จะปรากฏหน้าที่ให้คุณสามารถเลือกรูปภาพฟรี หรือรูปภาพจากคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้
 
 
6. โดยคุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นหลังของบล็อกได้จากเมนู ดังต่อไปนี้
 

Attach : สามารถกำหนดภาพพื้นหลังของบล็อก ได้ 2 แบบ 
Fix คือ ทำให้ภาพพื้นหลังอยู่กับที่ไม่เลื่อนไปไหน 
Scroll คือ ทำให้ภาพพื้นหลังไม่อยู่กับที่ เลื่อนไปตามการเลื่อนไปตาม Scroll  

Repeat : สามารถกำหนดรูปภาพพื้นหลังของบล็อกว่าต้องการให้เรียงต่อกันหรือไม่ ซึ่งสามารถกำหนดได้ 2 แบบ
Yes คือ ทำให้รูปภาพพื้นหลังถูกทำซ้ำ โดยเรียงต่อกันให้คลุมทั้งบล็อก
No คือ ทำให้รูปภาพพื้นหลังจะไม่ถูกทำซ้ำ มีเพียงรูปภาพเดียว

Size : กำหนดขนาดของภาพพื้นหลังของบล็อก ซึ่งมีให้เลือกกำหนด 3 แบบ
Auto คือ ค่าปกติ ใช้ค่าเริ่มต้นของภาพพื้นหลัง 
Cover คือ ขยายภาพพื้นหลังให้มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของเว็บไซต์ 
Contain คือ ปรับภาพพื้นหลัง ให้มีความยาวและความกว้างเท่า ๆ กัน โดยจะเรียงให้ภาพพื้นหลังชนขอบของเบราว์เซอร์พอดี

X : การกำหนดตำแหน่งของภาพพื้นหลัง มีให้กำหนดได้ 3 แบบ
Left คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของบล็อกอยู่ทางซ้าย
Center คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของบล็อกอยู่ตรงกลาง
Right คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของบล็อกอยู่ทางขวา

Y : การกำหนดตำแหน่งของภาพพื้นหลัง มีให้ตัวเลือกให้กำหนดได้ 3 แบบด้วยกัน
Top คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของบล็อกอยู่ข้างบน
Center คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของบล็อกอยู่ตรงกลาง
Bottom คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของบล็อกอยู่ข้างล่าง

Reset : สามารถรีเซ็ตการแก้ไขภาพพื้นหลังของบล็อกให้กลับไปเป็นภาพเริ่มต้นได้
 
7. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิก Save  
 
8. เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว คลิกรูปเครื่องหมายถูก เพื่อบันทึกการแก้ไข