Wewyn Manual
วิธีเปลี่ยนโลโก้ Change logo
28 September 2017
1.  Wewyn ทำให้คุณสามารถแก้ไขชื่อที่โลโก้ (Logo) ให้เป็นชื่อที่คุณต้องการ เพียงแค่คลิกไปที่โลโก้ (Logo) จะปรากฎกล่องข้อความที่ให้คุณสามารถแก้ไขชื่อ รูปแบบตัวอักษร (Font) ขนาดของตัวอักษร (Size) และอื่น ๆ ได้
 
 
 
2. ถ้าต้องการเปลี่ยนโลโก้ (Logo) เลือกเปลี่ยนได้จากแท็บเมนู (W Design) ด้านขวา 
    โดยคลิกเลือก   
 
 
3. เมื่อคลิกที่โลโก้ (Logo) แล้วจะมีโลโก้ต่าง ๆ ให้คุณเลือกใช้มากมาย สามารถคลิกเลือกโลโก้ (Logo) ที่ต้องการ
 
 
 
 
4. หลักจากนั้นจึงลาก และนำไปวางในตำแหน่งโลโก้ (Logo)
 
 
 
 
 
 
 
5. สามารถจัดการกับเมนูได้โดยคลิกที่ Manage logo 
 
 
 
6. Manage Logo จะทำให้คุณสามารถจัดการกับตัวอักษร (Front), ขนาด (Size), สี (Color), กำหนดความทึบแสง (Opacity) ของพื้นหลังและอื่น ๆ ของโลโก้ (Logo) ได้ ใน Logo Editor
 
 
 
7. นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของ Logo ได้ด้วยการคลิกที่ Image โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวก  จะปรากฏหน้าที่ให้คุณสามารถเลือกรูปภาพฟรี หรือรูปภาพจากคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้
 
 
 
 
 
 
8. โดยคุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นหลังของ Logo ได้จากเมนู ดังต่อไปนี้
 
 
 
 
Attach : สามารถกำหนดภาพพื้นหลังของ Logo ได้ 2 แบบ 
Fix คือ ทำให้ภาพพื้นหลังอยู่กับที่ไม่เลื่อนไปไหน 
Scroll คือ ทำให้ภาพพื้นหลังไม่อยู่กับที่ เลื่อนไปตามการเลื่อนไปตาม Scroll 

Repeat : สามารถกำหนดรูปภาพพื้นหลังของ Logo ว่าต้องการให้เรียงต่อกันหรือไม่ ซึ่งสามารถกำหนดได้ 2 แบบ
Yes คือ ทำให้รูปภาพพื้นหลังถูกทำซ้ำ โดยเรียงต่อกันให้คลุมทั้ง Logo
No คือ ทำให้รูปภาพพื้นหลังจะไม่ถูกทำซ้ำ มีเพียงรูปภาพเดียว

Size : กำหนดขนาดของภาพพื้นหลังของ Logo ซึ่งมีให้เลือกกำหนด 3 แบบ
Auto คือ ค่าปกติ ใช้ค่าเริ่มต้นของภาพพื้นหลัง 
Cover คือ ขยายภาพพื้นหลังให้มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของเว็บไซต์ 
Contain คือ ปรับภาพพื้นหลัง ให้มีความยาวและความกว้างเท่า ๆ กัน โดยจะเรียงให้ภาพพื้นหลังชนขอบของเบราว์เซอร์พอดี

X : การกำหนดตำแหน่งของภาพพื้นหลัง มีให้กำหนดได้ 3 แบบ
Left คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของ Logo อยู่ทางซ้าย
Center คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของ Logo อยู่ตรงกลาง
Right คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของ Logo อยู่ทางขวา

Y : การกำหนดตำแหน่งของภาพพื้นหลัง มีให้ตัวเลือกให้กำหนดได้ 3 แบบด้วยกัน
Top คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของ Logo อยู่ข้างบน
Center คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของ Logo อยู่ตรงกลาง
Bottom คือ กำหนดให้ภาพพื้นหลังของ Logo อยู่ข้างล่าง

Reset : สามารถรีเซ็ตการแก้ไขภาพพื้นหลังของ Logo ให้กลับไปเป็นภาพเริ่มต้นได้
 
 
9. หลังจากนั้นให้คุณคลิก Save   เพื่อทำการบันทึกจากการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโลโก้ (Logo)
 
 
 
 
10. เมื่อจัดการแก้ไขโลโก้ (Logo)  เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด     ที่มุมขวาด้านบน
 
 
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเปลี่ยนโลโก้ (Logo) ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย