Wewyn Blog
SEO คืออะไร
29 March 2017
SEO คือกระบวนการที่มีผลต่อการเปิดเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บ เพราะในปัจจุบันถ้าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าและบริการก็จะทำการค้นหาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก่อนเป็นลำดับแรก โดยจะใช้ Keyword ในการค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการ ดังนั้นเมื่อทำการค้นหาแล้ว เว็บไซต์ที่ติดขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ในหน้าแรก ก็จะมีโอกาสที่ขายสินค้าและบริการได้มากกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีผลการค้นหาในอันดับล่าง ๆ หรือในหน้าถัดไป คนส่วนใหญ่มักมองหน้าแรกเป็นหลักจึงเกิดมีการทำ SEO หรือ ชื่อเต็มว่า Search Engine Optimization ขึ้น เพื่อให้เว็บไซต์ได้ขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกในอันดับที่ดีตาม Keyword ค้นหาที่ต้องการ โดยในปัจจุบันจะมีการชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถค้นหาได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ในส่วนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ชำระเงิน เครื่องมือค้นหาบนเว็บมักเรียกว่า ได้รับการจัดอันดับโดยทั่วไป โดยผู้เข้าชมเหล่านี้จะสามารถแปลงเป็นลูกค้าได้ นอกจากนี้ SEO อาจกำหนดเป้าหมายการค้นหาประเภทต่าง ๆ ได้ เช่นการค้นหารูปภาพ การค้นหาวิดีโอ การค้นหาทางวิชาการ การค้นหาข่าว และเครื่องมือค้นหาที่เฉพาะเจาะจง ในอุตสาหกรรม SEO จะแตกต่างจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาแบบอื่น ๆ เพราะ SEO จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงตนทางธุรกิจ เพื่อให้หน้าเว็บนั้นแสดงเมื่อผู้ใช้ป้อนการค้นหาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ เท่านั้น
     การทำ SEO นั้นจึงต้องใช้เวลาและเทคนิคหลากหลายเพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะใช้ระยะเวลามากหรือน้อยในการทำ ขึ้นอยู่กับ Keyword ว่ามีการค้นหามากน้อยแค่ไหน
 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง เว็บสำเร็จรูป ,Website สำเร็จรูป ,สร้างเว็บไซต์ ,ฟรีเว็บไซต์ ,ฟรีเว็บไซต์สำเร็จรูป ,โปรแกรมทำเว็บ ,โปรแกรมสร้างเว็บ ,อยากทำเว็บ ,สร้างเว็บ ,ออกแบบเว็บไซต์ ,ทำเว็บด้วยตัวเอง ,สร้างเว็บด้วยตัวเอง
 
http://Mdu21.wewyn.com/
http://smitashop.wewyn.com/
http://motionsocks.wewyn.com/
http://sirin895565.wewyn.com/
http://pu0310.wewyn.com/
http://GDMBlossomjelly.wewyn.com/
http://Easyshop.wewyn.com/
http://Shopoper.wewyn.com/
http://sweeten.wewyn.com/
http://Gunitong2526.wewyn.com/
http://bhoto.wewyn.com/
http://SmartEnjoyKids.wewyn.com/
http://siamtak.wewyn.com/
http://PaPremz.wewyn.com/
http://Paparpha2540.wewyn.com/
http://adede.wewyn.com/
http://tfon25.wewyn.com/
http://Alreadypaid.wewyn.com/
http://artmanshop.wewyn.com/
http://somchaishop.wewyn.com/
http://TheGallery69.wewyn.com/
http://sm1nok.wewyn.com/
http://doconcondo.wewyn.com/
http://angoon1990.wewyn.com/
http://khonrakpra.wewyn.com/
http://famous.wewyn.com/
http://ngaila.wewyn.com/
http://imtryingthis.wewyn.com/
http://3bb101.wewyn.com/
http://nunthamalee.wewyn.com/
http://KojiharuNyanTH.wewyn.com/
http://boldemo1.wewyn.com/
http://ball2step.wewyn.com/
http://boldemo.wewyn.com/
http://minaint.wewyn.com/
http://angeloils.wewyn.com/
http://simpln.wewyn.com/
http://muayzapbeauti.wewyn.com/
http://debtline.wewyn.com/
http://UseLikeNewToyss.wewyn.com/
http://portfolio.wewyn.com/
http://Jshop.wewyn.com/
http://okwatchs.wewyn.com/
http://SKeshop.wewyn.com/
http://McMoRan.wewyn.com/
http://twoplustraining.wewyn.com/
http://charlie.wewyn.com/
http://livemelovemypet.wewyn.com/
http://testweb.wewyn.com/
http://simplylife.wewyn.com/
http://hamanokim.wewyn.com/
http://Relexcream.wewyn.com/
http://brightsoft.wewyn.com/
http://corpus.wewyn.com/
http://chopjai.wewyn.com/
http://HotnewsThai.wewyn.com/
http://kimoon.wewyn.com/
http://ucsupplement.wewyn.com/
http://Rollingexpressthailand.wewyn.com/
http://ARparty.wewyn.com/
http://scomputer.wewyn.com/
http://sabothospital.wewyn.com/
http://patai.wewyn.com/
http://guidetheicon.wewyn.com/
http://tanud.wewyn.com/
http://sastra.wewyn.com/
http://cheatceme.wewyn.com/
http://tummi.wewyn.com/
http://banknaja.wewyn.com/
http://NerdReaper.wewyn.com/
http://okwath.wewyn.com/
http://angpao.wewyn.com/
http://nateenon.wewyn.com/
http://hansa.wewyn.com/
http://artharn.wewyn.com/
http://xiltest.wewyn.com/
http://Business.wewyn.com/
http://Tomtest.wewyn.com/
http://chaimanu.wewyn.com/
http://mydemo.wewyn.com/
http://agazin.wewyn.com/
http://akanitnuu.wewyn.com/
http://smartwatches.wewyn.com/
http://primarybeauty.wewyn.com/
http://primaryclinic.wewyn.com/
http://kaiwa.wewyn.com/
http://fenrisstudio.wewyn.com/
http://rmccomputer.wewyn.com/
http://menuded.wewyn.com/
http://PTshop1618.wewyn.com/
http://DNYdesign.wewyn.com/
http://Thavatchaisamui.wewyn.com/
http://thaihappytour.wewyn.com/
http://businessonline.wewyn.com/
http://Aekachai.wewyn.com/
http://OBcleaner.wewyn.com/
http://4lifebythana.wewyn.com/
http://thaimedrep.wewyn.com/
http://jarhtt.wewyn.com/
http://pning.wewyn.com/
http://thadthip.wewyn.com/
http://jutamas.wewyn.com/
http://screenpriting.wewyn.com/
http://artman.wewyn.com/
http://dazed.wewyn.com/
http://fpcase.wewyn.com/
http://taddawphotography.wewyn.com/
http://budaa.wewyn.com/
http://b1gkxng.wewyn.com/
http://TravelTrip3z.wewyn.com/
http://plytao.wewyn.com/
http://ifin8.wewyn.com/
http://Davinci.wewyn.com/
http://Greencurmin24.wewyn.com/
http://hiter.wewyn.com/
http://yinyangnew.wewyn.com/
http://eighteen.wewyn.com/
http://yinyang.wewyn.com/
http://wetcciclub.wewyn.com/
http://fonkan.wewyn.com/
http://naphatsaenphandee.wewyn.com/
http://Ramadakaraoke.wewyn.com/
http://mintberry.wewyn.com/
http://naphatsanphandee.wewyn.com/
http://naphat.wewyn.com/
http://creamrelax.wewyn.com/
http://Relax5.wewyn.com/
http://Joe0909.wewyn.com/
http://harada.wewyn.com/
http://ABCEF12345.wewyn.com/
http://Curmamax.wewyn.com/
http://Joe09.wewyn.com/
http://Sriprapa.wewyn.com/
http://lynbypoon.wewyn.com/
http://Thanachot.wewyn.com/
http://Moojena.wewyn.com/
http://Relaxcreambycci.wewyn.com/
http://Greencurmin.wewyn.com/
http://RELAXna.wewyn.com/
http://LynbyWas.wewyn.com/
http://Pkjtosuccess.wewyn.com/
http://Padnumdang.wewyn.com/
http://Relax27.wewyn.com/
http://Olisa4you.wewyn.com/
http://Happylifeblue.wewyn.com/
http://relaxcream.wewyn.com/
http://Olisab1.wewyn.com/
http://relexcreamthai.wewyn.com/
http://OLISA.wewyn.com/
http://RelexRelex.wewyn.com/
http://Relax.wewyn.com/
http://relexcame.wewyn.com/
http://Nopain.wewyn.com/
http://Cremrelax.wewyn.com/
http://RELAX4YOU.wewyn.com/
http://iBAShop.wewyn.com/
http://myart.wewyn.com/
http://Snookericue.wewyn.com/
http://chadtawat.wewyn.com/
http://kankhrapshop.wewyn.com/
http://pipemsn.wewyn.com/
http://furniturecity.wewyn.com/
http://108insurancebroker.wewyn.com/
http://stairhead.wewyn.com/
http://pageview.wewyn.com/
http://BallVoyage.wewyn.com/
http://Jesuit.wewyn.com/
http://mamius.wewyn.com/
http://mamhashopping.wewyn.com/
http://Aluminium.wewyn.com/
http://Pisitchai.wewyn.com/
http://amazon.wewyn.com/
http://tiewtamjai.wewyn.com/
http://ThongchaiPerfect.wewyn.com/
http://Nakhonkrungfruit.wewyn.com/
http://sumate.wewyn.com/
http://barasci.wewyn.com/
http://Phanuwatinsurance.wewyn.com/
http://littlescale.wewyn.com/
http://saithipshop.wewyn.com/
http://pichienmarket.wewyn.com/
http://boonfood.wewyn.com/
http://bilionairemarket.wewyn.com/
http://suradeeshop.wewyn.com/
http://vandp.wewyn.com/
http://Flowerheadbandbybowii.wewyn.com/
http://testnet.wewyn.com/
http://tarnpanya.wewyn.com/
http://SATHAPORN.wewyn.com/
http://3boon.wewyn.com/
http://numwan.wewyn.com/
http://isaro.wewyn.com/
http://vazsri.wewyn.com/
http://ideame.wewyn.com/
http://simadviser.wewyn.com/
http://NottchakunWriter.wewyn.com/
http://guideprem69.wewyn.com/
http://GuidePrem.wewyn.com/
http://happy.wewyn.com/
http://Wongwat.wewyn.com/