Wewyn Blog
ธุรกรรรมทางการเงินบนระบบอินเทอร์เน็ต
10 April 2017
การเกิดขึ้นของระบบการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นผลจากการที่เกิด การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ เพราะผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น และมีร้านค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีผู้เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา โดยมากผู้ที่พัฒนาระบบนี้ก็จะเป็นบรรดาธนาคารต่าง ๆ แต่ก็มีบางเจ้าที่ไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นผู้ที่มีไอเดียในการสร้างระบบจ่ายเงินขึ้นมา ทำให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินมีช่องทางให้เลือกอย่างมากมาย โดยผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่มีในปัจจุบัน ได้แก่
1. PayPal
2. WeChat (Shenzhen Technology)
3. Google Wallet
4. Alipay (Alibaba Group)
5. TrueMoney Wallet
 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง เว็บสำเร็จรูป ,Website สำเร็จรูป ,สร้างเว็บไซต์ ,ฟรีเว็บไซต์ ,ฟรีเว็บไซต์สำเร็จรูป ,โปรแกรมทำเว็บ ,โปรแกรมสร้างเว็บ ,อยากทำเว็บ ,สร้างเว็บ ,ออกแบบเว็บไซต์ ,ทำเว็บด้วยตัวเอง ,สร้างเว็บด้วยตัวเอง