Wewyn Blog
Google Webmaster Tools คืออะไร
10 April 2017
Google Webmaster Tools (GWT) เป็นเครื่องมือฟรีจาก Google  เพื่อใช้รวมรวบ ประมวลผลข้อมูลเว็บไซต์ของคุณและจะแสดงผลการค้นหาว่ามี Keyword อะไรบ้างที่ Google ทำการจัดอันดับให้เว็บไซต์ของคุณ และแสดงผลใน Keyword นั้น ๆ กี่ครั้งแล้ว มี Link จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ มีฟังก์ชันที่จะบอกได้ว่าเว็บไซต์คุณมีเงื่อนไขด้าน SEO ที่ตรงกับเงื่อนไขของ Google หรือไม่
 
โดยบริการนี้เป็นบริการฟรีที่ Google ได้มีการเสนอให้กับผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ใช้งาน และเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้คุณสามารถข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ และช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับแก้ปัญหาและสามารถนำข้อมูลไปทำการตลาดให้กับเว็บไซต์ได้
 
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง เว็บสำเร็จรูป ,Website สำเร็จรูป ,สร้างเว็บไซต์ ,ฟรีเว็บไซต์ ,ฟรีเว็บไซต์สำเร็จรูป ,โปรแกรมทำเว็บ ,โปรแกรมสร้างเว็บ ,อยากทำเว็บ ,สร้างเว็บ ,ออกแบบเว็บไซต์ ,ทำเว็บด้วยตัวเอง ,สร้างเว็บด้วยตัวเอง